Koninkrijk in wording

Een toegang tot de jaren 1813 – 1815
 
 

Uitgelicht

14 mei 2014

HET DOORIJZEN VAN DE KARNEMELKSLOOT

Toen Napoleons troepen vanaf november 1813 de Noordelijke Nederlanden verlieten, bleven de Franse garnizoenen in een tiental vestingsteden als Den Helder, Delfzijl, Coevorden, Deventer, Grave en Bergen op Zoom hardnekkig weerstand bieden. Zij hielden stand zelfs nadat de Franse Keizer op 6 april troonsafstand had gedaan en naar Elba was vertrokken. Van het maandenlange beleg van één van deze steden kunnen wij ons een realistisch beeld vormen dankzij het werk van Pieter Gerardus van Os.
lees verder…

 
10 mrt 2014

Grondwet nr. 5

Het is een ondoorgrondelijke mededeling, zeker voor een historicus zonder wiskunde in zijn pakket. Op welke ‘breinbreker’ doel ik? Op de website van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk worden wij alvast enthousiast gemaakt voor het tweede grote evenement dat, in het kader van de herdenking van 1813-1815, op 28 en 29 maart aanstaande van overheidswege zal worden georganiseerd. Na de feestelijke viering op 30 november jongstleden van het herstel van de onafhankelijkheid en de terugkeer van de Oranjes zal ditmaal de grondwet centraal staan.
lees verder…

 
3 feb 2014

Een alternatief voor de troon

In een ingezonden stuk in de Volkskrant heeft de publicist en columnist Thomas von der Dunk het eind november 2013 nog eens kort en krachtig geformuleerd: Lodewijk Napoleon ‘vormt nog steeds de grote taboefiguur binnen Officieel Herdenkend Nederland’. Op zich is deze uitspraak opmerkelijk
lees verder…

 
6 dec 2013

‘Bij Arnhem begon de victorie!’

Een groter contrast was op zaterdag 30 november 2013 niet denkbaar. Enerzijds was er Scheveningen, waar zich op de boulevard een grote mensen- en mediamassa verdrong om te zien hoe een als operetteprins verklede toneelspeler op een modern marinevaartuig door de golven scheurde, met een benauwd gelaat naar het strand werd gedragen en vervolgens al wuivend rondreed op een prinsenwagen. Twee miljoen kijkers zagen deze historische reconstructie rechtstreeks op televisie en kregen zo een beeld hoe het er twee eeuwen terug aan toe ging met het begin van ons koninkrijk. Anderzijds was er Arnhem, waar op dezelfde dag
lees verder…

 
12 nov 2013

Douanehuisjes

Vroeger – maar dan ook heel veel vroeger – werd dit nog op school geleerd. Dat de opstand van 1813 tegen Napoleon begon met het in brand steken van de Franse douanehuisjes in Amsterdam. Daarbij horen de prenten met nachtelijke taferelen van vernielzuchtige menigten rondom houten keten, waaruit de vlammen zo hoog oplaaien dat de grachten en grachtenpanden er fel door worden verlicht. De hoofdstedelijke revolte van 15 en 16 november 1813 is inmiddels ver in de herinnering weggezonken, en ook de herdenking van 200 jaar koninkrijk zal haar daaruit niet tevoorschijn halen. Die plaatst het begin liever bij de landing van de Oranjeprins op Scheveningen dan bij het volksoproer in Amsterdam.
lees verder…

 
11 okt 2013

Völkerschlacht

Deze maand is het tweehonderd jaar geleden dat voor de poorten van Leipzig de grootste veldslag uit de Europese geschiedenis vóór de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Vier dagen lang, van 16 tot en met 19 oktober 1813, vochten meer dan een half miljoen militairen op een uitgestrekt slagveld van 11 bij 14 kilometer.
lees verder…

 
13 dec 2012

‘1813’ in soundbites

Begin vorig jaar bleek al hoe deplorabel de toestand was. ‘1813 zegt veel Nederlanders niets’ kopte het Historisch Nieuwsblad op 27 januari 2011. Deze geschiedenisglossy liet met het oog op de naderende herdenking van tweehonderd jaar koninkrijk een enquête uitvoeren onder een representatieve groep van 760 Nederlanders van 18 jaar en ouder.
lees verder…

 
11 nov 2011

Napoleonjaar

Eigenlijk voel ik me net als Maarten ’t Hart in 2000. In dat ‘Bachjaar’ ergerde het hem mateloos dat plotsklaps Jan en alleman met zijn idool aan de haal ging. Bovendien gebeurde dit niet altijd op verantwoorde, van respect getuigende wijze. Wat was hij opgelucht toen er op 31 december 2000 aan dit herdenkingsjaar een einde kwam en hij Bach weer voor zichzelf had.
lees verder…