Koninkrijk in wording

Een toegang tot de jaren 1813 – 1815
 
 

Colofon

 

Het project Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815  werd opgezet door Jos Gabriëls en door hem uitgevoerd in 2012-2013.

De website werd gebouwd en vormgegeven door Bas Doppen.

De ICT-coördinatie was in handen van Rik Hoekstra.

Assistentie werd verleend door Maria Schouten.

Financiële ondersteuning ontving het project van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk en van de Stichting dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds.

Huygens ING Huygens ING

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Stuur dan een e-mail naar: jos.gabriels@huygens.knaw.nl