Koninkrijk in wording

Een toegang tot de jaren 1813 – 1815
 

Het Koninkrijk der Nederlanden werd geboren in onzekere en onoverzichtelijke tijden. Opstand en tegenstand, belegeringen en veldslagen, de vestiging van de monarchie en de totstandkoming van de Grondwet, de vorming van een nieuw bestuur en leger, diplomatieke onderhandelingen en de verdubbeling van het grondgebied, dit alles gebeurde naast en na elkaar in een periode van amper twee jaar.

De website Koninkrijk in wording wil in deze gebeurtenissen duidelijkheid brengen en inzicht verschaffen. Beginpunt is de historische inleiding (met een ‘English summary’),
die een beknopt chronologisch overzicht van de jaren 1813-1815 biedt. Wie meer wil weten, kan vandaaruit naar


Hoe ontstond het koninkrijk

200 jaar geleden:


21 sep 1815
Willem I wordt ingehuldigd in Brussel. Hij legt de eed af op op de Grondwet.


Uitgelicht

HET DOORIJZEN VAN DE KARNEMELKSLOOT

Toen Napoleons troepen vanaf november 1813 de Noordelijke Nederlanden verlieten, bleven de Franse garnizoenen in een tiental vestingsteden als Den Helder, Delfzijl, Coevorden, Deventer, Grave en Bergen op Zoom hardnekkig weerstand bieden. Zij hielden stand zelfs nadat de Franse Keizer op 6 april troonsafstand had gedaan en naar Elba was vertrokken. Van het maandenlange beleg van één van deze steden kunnen wij ons een realistisch beeld vormen dankzij het werk van Pieter Gerardus van Os. Lees verder…

Gepubliceerd op: 14 mei 2014