Koninkrijk in wording

Een toegang tot de jaren 1813 – 1815
Voorgeschiedenis
 
 
 
jan. 1795 tot nov. 1813
De nieuwe staat krijgt vorm
1814 >
j
f
m
a
m
j
j
Noord en Zuid gescheiden tezamen
a
s
o
n
d
1815 >
j
f
 

Bibliografieën

Voorgeschiedenisjanuari 1795 – november 1813

Algemeen

Simon Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813 (Amsterdam 1989). [Vertaling van: Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands, 1780-1813 (New York [etc.] 1977)].Gerlof D. Homan, Nederland in de Napoleontische tijd, 1795-1815 (Haarlem 1978).Judith Amsenga en Geertje Dekkers, ‘Wat nu?’, zei Pichegru. De Franse tijd in Nederland, 1795-1813 (Hilversum 2004).Wantje Fritschy en Joop Toebes (red.), Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 (Nijmegen 1996).H.M. Beliën [e.a.] (red.), Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830 (Amsterdam 1996) [Biografische schetsen].Ruud Spruit, Kokarde. Patriotten en Oranjeklanten op weg naar 1813-1815 (Houten 2012) [Biografische schetsen van vijftig personen die een vooraanstaande rol speelden in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)].Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt (red.), 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001).

> Ga naar de tekst


N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004).

> Ga naar de tekst


C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland, 1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode (Heerlen 1965).Thomas Poell, The democratic paradox. Dutch revolutionary struggles over democratisation and centralisation (1780-1813) ([Utrecht] 2007).

> Ga naar de tekst


Joke Roelevink, Onderzoeksgids bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd, 1795-1813 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


J.C. Ramaer, De Fransche tijd (1795-1815). Reeks Geschiedkundige Atlas van Nederland (Den Haag 1926).A.J.C.M. Gabriëls, ‘Tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. De landstrijdkrachten van een onmachtige mogendheid, 1763-1815’, in: J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland, 1550-2000  (Amsterdam 2003) 143-178.H. Hardenberg, Overzigt der voornaamste bepalingen betreffende de sterkte, zamenstelling, betaling, verzorging en verpleging van het Nederlandsche leger sedert den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk op voet van vrede. Deel 1 (Den Haag 1858) hoofdstuk 2.F.J.G. ten Raa, De uniformen van de Nederlandsche zee- en landmacht, hier te lande en in de koloniën. Deel 1: Tekst  (Den Haag 1900) 1-122 [Bevat veel informatie over de legerorganisatie].J.P.C.M. van Hoof, ‘Militairen in de Bataafs-Franse tijd’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 49 (1995) 194-210.O. van Nimwegen, ‘Van oude naar nieuwe armee. De totstandkoming van het Bataafse leger (1751-1799)’, in: J. Hallebeek [e.a.] (red.), Het Franse Nederland: de inlijving, 1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk (Hilversum 2012) 49-82.Mark van Hattem [e.a.], Voor Napoleon. Hollanders in oorlogstijd, 1792-1815 (Bussum 2005).W.J. Goossen, ‘Van admiraliteit naar ministerie. De organisatie van het marinebestuur in de Bataafse en Franse tijd (1795-1813)’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 19-34.Het einde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1795)

De Patriottentijd

H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden. Deel 1: 1776-1784 (Den Haag 1897).

> Ga naar de tekst


H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden. Deel 2: 1784-1786 (Den Haag 1898).

> Ga naar de tekst


H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden. Deel 3: 1786-1787 (Den Haag 1899).

> Ga naar de tekst


C.H.E. de Wit, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787. Oligarchie en proletariaat (Oirsbeek 1974).

> Ga naar de tekst


F. Grijzenhout [e.a.] (red.), Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de Patriotten (Amsterdam 1987).Th.S.M. van der Zee [e.a.] (red.), 1787: de Nederlandse revolutie?  (Amsterdam 1988).H. Bots en W.W. Mijnhardt (red.), De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme  (Amsterdam 1988).S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995).

> Ga naar de tekst


Joost Rosendaal, De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland, 1783-1799 (Nijmegen 2005).De laatste stadhouder

Edwin van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina van Pruisen. De laatste stadhouders (Amsterdam [etc.] 2009).B. Woelderink, met medew. van H.J. de Muij-Fleurke, Inventaris van de archieven van stadhouder Willem V, 1745-1808 en de Hofcommissie van Willem IV en Willem V, 1732-1794 (Hilversum [etc.] 2005).Een beschrijving van het vertrek van prins Willem V vanaf het strand van Scheveningen in: Q.M.R. VerHuell, Het leven en karakter van Carel Hendrik graaf VerHuell, uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken. Deel 1 (Amsterdam 1847) 95-103.

> Ga naar de tekst


De inval van de Fransen

F.H.A. Sabron, De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel 1 (Breda 1892).

> Ga naar de tekst


F.H.A. Sabron, De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel 2 (Breda 1893).

> Ga naar de tekst


De Bataafse Republiek (1795-1806)

H.T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek (Amsterdam 1908).Het vuur van de revolutie. Themanummer van: Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw 28 (1996) nr. 1-2.

> Ga naar de tekst


Democratie en burgerschap

Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland, 1795-1801 (Nijmegen 2012).

> Ga naar de tekst


Frans Grijzenhout [e.a.] (red.), Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800 (Nijmegen 2013).De Bataafse parlementen

A.J.H. van Ette, ‘Onze volksvertegenwoordigers, 1796-1810’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 4 (1950) 107-159 [Naamlijst].A.M. Elias en Paula C.M. Schölvinck (red.), Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd, 1796-1810 (Amsterdam 1991) [Biografisch naslagwerk].Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798 (Nijmegen 2012).

> Ga naar de tekst


De Bataafse grondwetten

Joost Rosendaal (ed.), Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798. De eerste grondwet van Nederland (Nijmegen 2005).J.M. de Meij, ‘Hoe belangrijk is de Bataafse staatsregeling van 1798 geweest voor de Nederlandse constitutionele ontwikkelingsgeschiedenis?’, Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden 5 (2003) 288-319.Grondwetgeving 1795-1806. Voordrachten gehouden bij de presentatie van ‘De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming’… (Haarlem 1997).O. Moorman van Kappen en E.C. Coppens (red.), De Staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798. Opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr.mr. L. de Gou, tevens acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van deze staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland… (Nijmegen 2001).D.R.G. Verhagen, L’influence de la Révolution française sur la première Constitution hollandaise du 23 avril 1798  (Utrecht 1949).Bestuur, rechtspraak en financiën

Henk Boels, Binnenlandse Zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. Een reconstructie (Den Haag 1993).O. Moorman van Kappen en E.C. Coppens (red.), De Bataafse omwenteling en het recht. Acta van het rechtshistorische colloquium over de betekenis van de Bataafse Revolutie (1795) voor de rechtsontwikkeling in Nederland… (Nijmegen 1997).L.S. Godefroi, De eerste fase van de financiële unificatie van Nederland (1796-1801) (Rotterdam 1986).Wantje Fritschy, De Patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) (Den Haag 1988).Tom Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810 (Amsterdam 1998).Vazalstaat van Frankrijk

Annie Jourdan, La Révolution batave. Entre la France et l’Amérique (1795-1806) (Rennes 2008).Annie Jourdan [en Martijn van der Burg], ‘Napoléon et les élites patriotes bataves. Un même combat?’, in: Thierry Lentz (red.), Napoléon et l’Europe. Regards sur une politique (Parijs 2005) 226-257.Annie Jourdan [e.a.] (red.), La révolution batave. Péripéties d’une république-sœur (1795-1813). Themanummer van: Annales historiques de la Révolution française (2001) nr. 326.

> Ga naar de tekst


Annie Jourdan, ‘Politieke en culturele transfers in een tijd van revolutie. Nederland, 1795-1805’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) 559-579.

> Ga naar de tekst


Annie Jourdan en Joep Leerssen (red.), Remous révolutionnaires. République batave, armée française (Amsterdam 1996).Raymond Kubben, Regeneration and hegemony. Franco-Batavian relations in the revolutionary era, 1795-1803 (Leiden [etc.] 2011).

> Ga naar de tekst


Beatrix Jacobs [e.a.] (red.), In the embrace of France. The law of nations and constitutional law in the French satellite states of the revolutionary and Napoleonic age (1789-1815) (Baden-Baden 2008).De Brits-Russische inval in Noord-Holland in 1799

Geert van Uythoven, Voorwaarts, Bataven! De Engels-Russische invasie van 1799 (Zaltbommel 1999).Jan Zuurbier [e.a.] (red.) De lange herfst van 1799. De Russisch-Engelse invasie in polder en duin (Castricum 1998).Diederik Aten [e.a.] (red.), De atlas van de Engels-Russische invasie in 1799 (Zaltbommel 1999).Koning Lodewijk Napoleon (1806-1810)

H.T. Colenbrander, Schimmelpenninck en koning Lodewijk (Amsterdam 1911).Annie Jourdan (red.), Het Koninkrijk Holland (1806-1810). Themanummer van: De Negentiende Eeuw 30 (2006).Wilfried Uitterhoeve, Koning, keizer, admiraal. 1810: de ondergang van het Koninkrijk Holland  (Nijmegen 2010).Koning Lodewijk en koningin Hortense

D. Labarre de Raillicourt, Louis Bonaparte (1778-1846), roi de Hollande. Frère et père d’empereurs  (Parijs 1963).T. Spaans-Van der Bijl, Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Vredesvorst in een tijd van geweld (Zaltbommel 1967).J.G. Kikkert, Lodewijk Napoleon. Koning van Holland [1981] (2de herz. dr.; Soesterberg 2006).Chr. de Munck, Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte (Zutphen 1997).Karina Meeuwse (red.), Lodewijk Napoleon: de Hollandse jaren. Een reis door het leven van onze eerste koning (Uithoorn 2008).Thera Coppens, Hortense. De vergeten koningin van Holland  (Amsterdam 2006).Bestuur en rechtspraak

L. Wichers, De regeering van koning Lodewijk Napoleon, 1806-1810. Grootendeels naar oorspronkelijke en onuitgegeven bescheiden bewerkt (Utrecht 1892).

> Ga naar de tekst


Martijn van der Burg, Nederland onder Franse invloed. Culturele overdracht en staatsvorming in de Napoleontische tijd, 1799-1813 (Amsterdam 2009).

> Ga naar de tekst


J. Hallebeek en A.J.B. Sirks (red.), Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum 2006).Johan Joor, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse keizerrijk (1806-1813) (Amsterdam 2000).E. van Raalte, ‘De Ministerraad onder Lodewijk Napoleon in 1807’, Tijdschrift voor Geschiedenis 63 (1950) 12-37.Hans van den Eeden, Leve de Koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland (Heusden 2009).P.A. Christiaans, ‘In dienst des konings. De hofhouding van koning Lodewijk Napoleon’, in: L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen, Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813 (Rotterdam 1995) 511-534.O. Schutte, De Orde van de Unie  (Zutphen 1985).Kunsten en wetenschappen

Paul Rem en George Sanders (red.), Lodewijk Napoleon. Aan het hof van onze eerste koning, 1806-1810 (Zutphen 2006).Eveline Koolhaas-Grosfeld (red.), Lodewijk Napoleon en de kunsten in het Koninkrijk Holland. Themanummer van: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2005/2006 (Zwolle 2007).Pieter Vlaardingerbroek, ‘Van stadhuis tot koninklijk paleis. Lodewijk Napoleon (1808-1810) en de Franse Tijd (1810-1813)’, in: idem, Het paleis van de Republiek. Geschiedenis van het stadhuis van Amsterdam (Zwolle 2011) 175-203.Jacobine E. Huisken, ‘s Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien  (2de dr.; Abcoude 1996).Ellinoor Bergvelt, ‘Het Koninkrijk Holland (1806-1810) en de inlijving bij Frankrijk (1810-1813)’, in: idem, Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798-1896) (Zwolle 1998) 55-87.W.P. Gerritsen (red.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst (Amsterdam 1997).Klaas van Berkel, ‘Een onzeker begin. De vestiging van het Koninklijk Instituut’, in: idem, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel 1: 1808-1914 (Amsterdam 2008) 46-112.L. Brummel, ‘Het toneel onder Lodewijk Napoleon’, Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden 88 (1973) 52-79.

> Ga naar de tekst


Militair optreden

Marco van der Hoeven, Van de Weser tot de Weichsel. Het leger van het Koninkrijk Holland en de Duitse veldtochten van Napoleon 1806, 1807 en 1809 (Amsterdam 1994).J.A. de Moor en H.Ph. Vogel, Duizend miljoen maal vervloekt land. De Hollandse brigade in Spanje, 1808-1813 (Amsterdam 1991).Gordon C. Bond, The grand expedition. The British invasion of Holland in 1809 (Athens, Georgia 1979).Tobias van Gent, De Engelse invasie van Walcheren in 1809 (Amsterdam 2001).Victor Enthoven (red.), Een haven te ver. De Britse expeditie naar de Schelde van 1809 (Nijmegen 2009).Martin R. Howard, Walcheren 1809. The scandalous destruction of a British army (Barnsley 2012).Inlijving bij het keizerrijk van Napoleon (1810-1813)

H.T. Colenbrander, Inlijving en opstand (Amsterdam 1913).Gouverneur-generaal Lebrun

Auguste de Caumont la Force, L’architrésorier Lebrun, gouverneur de la Hollande (1810-1813) (Parijs 1907).

> Ga naar de tekst


F.A. Curial de Brévannes, Ch.-F. Lebrun, duc de Plaisance. Architrésorier de l’Empire (Aix en Provence 1941).Hans Schoots, ‘Stadhouder van Napoleon. Gouverneur-generaal Charles-François Lebrun’, Historisch Nieuwsblad nr. (2010).

> Ga naar de tekst


Bestuur en rechtspraak

J. Hallebeek [e.a.] (red.), Het Franse Nederland: de inlijving, 1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk (Hilversum 2012).Jacques-Olivier Boudon, Police et gendarmerie dans l’Empire napoléonien (Parijs 2013).Aurélien Lignereux, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814)  (Seyssel 2012).J.J. Duforez, Uitgebreidere geschiedenis van de Douanes impériales [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Henri Welschinger, La censure sous le Premier Empire, avec documents inédits (Parijs 1887).

> Ga naar de tekst


A.C. Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1806 tot 1814 (Amsterdam 1889).

> Ga naar de tekst


Emile Roche, La censure en Hollande pendant la domination française (9 juillet 1810 – 16 novembre 1813) (Parijs 1923).O. Schutte, ‘Les titres du Premier Empire français en relation avec les Pays-Bas’, De Nederlandsche Leeuw 97 (1980) 323-358.Het bezoek van keizer Napoleon in 1811

Charlotte de Sor, Napoleon in Holland en België. Geschiedkundige tafereelen uit het jaar 1811 (Vertaald uit het Frans; Amsterdam 1839).

> Ga naar de tekst


G.F. Gijsberti Hodenpijl, Napoleon in Nederland  (Haarlem 1904).Hans Schoots, ‘”Ik wens de Hollanders innig aan mij te verbinden”. Napoleon bezoekt Holland’, Historisch Nieuwsblad nr.3 (2011).

> Ga naar de tekst


Napoleon in Nederland 1811-2011: zes afleveringen van de Stichting ThemaTijdschriften (Amsterdam 2011): nr. 1 Amsterdam; nr. 2 Noord-Holland; nr. 3 Zuid-Holland en Utrecht; nr. 4 Zeeland en Brabant; nr. 5 Overijssel en Gelderland; nr. 6 Den Haag en Rotterdam.

> Ga naar de tekst


Verzet tegen het Franse bewind

Johan Joor, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse keizerrijk (1806-1813) (Amsterdam 2000).Lotte Jensen, Verzet tegen Napoleon (Nijmegen 2013).Lina van der Wolde (red.), Napoleon on the spot (Amersfoort 2011) [Nederlandse en buitenlandse spotprenten op Napoleon uit de collectie van de Atlas van Stolk te Rotterdam].Nederlanders in Franse legerdienst

Gérard A. Geerts, Samenwerking en confrontatie. De Frans-Nederlandse militaire betrekkingen, voornamelijk in de Franse tijd (Amsterdam 2002).Leo Turksma, Wisselend lot in een woelige tijd. Van Hogendorp, Krayenhoff, Chassé en Janssens, generaals in Bataafs-Franse dienst. (Westervoort 2005).H. Amersfoort, ‘Dienstplicht en de modernisering van Nederland, 1810-1813’, in: J. Hallebeek [e.a.] (red.), Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk (Hilversum 2012) 83-106.Piere Juhel, ’Les nouveaux régiments d’infanterie provenant de l’ex-armée hollandaise (123e à 126e de ligne; 33e légère)’, Soldats napoléoniens. Les Troupes françaises, alliées et coalisées nr. 9 (mrt. 2006) 55-62.Joost Welten, ‘Hollandse krijgsgevangenen in Rusland, 1812-1814’, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 24-2 (2009) 45-68.

> Ga naar de tekst


J. van Gils, ‘Vermiste Noordbrabanders, die dienden in de legers van Napoleon [Deel 1]’, Brabantse Leeuw 38 (1989) 30-46.

> Ga naar de tekst


J. van Gils, ‘Vermiste Noordbrabanders, die dienden in de legers van Napoleon [Deel 2]’, Brabantse Leeuw 38 (1989) 85-107.

> Ga naar de tekst


J. van Gils, ‘Vermiste Noordbrabanders, die dienden in de legers van Napoleon [Deel 3]’, Brabantse Leeuw 38 (1989) 168-181.

> Ga naar de tekst


J. van Gils, ‘Vermiste Noordbrabanders, die dienden in de legers van Napoleon [Deel 4]’, Brabantse Leeuw 38 (1989) 242-255.

> Ga naar de tekst


Jan de Ruiter, Geloot voor Napoleon. Bevelanders in het leger van Napoleon 1811-1814 (Goes 2013).G. Housset, La Garde d’honneur de 1813-1814. Histoire du corps et de ses soldats (Parijs 2009).W.F. Lichtenauer, De Nederlanders in Napoleons Garde d’Honneur (Rotterdam [etc.] 1971).Désirée Crommelin, Garde d’honneur: een twijfelachtige en duurbetaalde eer’ [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Oranje in ballingschap (1795-1813)

L.A. Struik, Oranje in ballingschap, 1795-1813. Een odyssee (Amsterdam 2006).L.J. van der Klooster [e.a.] (red.), Oranje in revolutie en restauratie. Themanummer van: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1996 (Den Haag 1996).F. de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. Delen 1 en 2 (Schiedam 1887 en 1891).P. Geyl, ‘Een Oranje in ballingschap’, De Gids 112 (1949) 180-205.

> Ga naar de tekst


A.J.C.M. Gabriëls, ‘Tweemaal in ballingschap. Het verblijf van prins Willem V in Gelderland (1785-1787) en in Groot-Brittannië (1795-1801)’, Tijdschrift voor Geschiedenis 112 (1999) 323-352.N.C.F. van Sas, ‘Vaderlandsche Oranjezucht’, in idem, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2005) 337-346.

> Ga naar de tekst


Jeroen Koch, Koning Willem I, 1772-1843  (Amsterdam 2013).G.J.W. Koolemans Beijnen, ‘De erfprins van Oranje te Lingen in 1799’, in Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (1907) 146-229.

> Ga naar de tekst


G.J.W. Koolemans Beijnen, ‘De erfprins van Oranje in Noord-Holland in 1799’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (1910) 1-156.

> Ga naar de tekst


J.R. Bruijn, ‘Oranje in Engeland en de invasie van 1799’, Tijdschrift voor Geschiedenis 79 (1966) 5-23.J.A. Bornewasser, Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien, 1802-1806  (Nijmegen 1956).Josef Hoppe e.a., ‘Wachse hoch, Oranien!‘ Auf dem Weg zum ersten König der Niederlande. Wilhelm Friedrich Prinz von Oranien als regierender deutscher Fürst 1802–1806: Fulda + Corvey + Dortmund + Weingarten (Münster 2013).J.A. van Hamel , ‘’s Erfprinsen toevluchtsoord. De latere koning Willem I als landheer op het Posensche riddergoed Raçot, gedurende zijn verdrijving uit het vaderland’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7de reeks, 2de deel (1932) 219-242.

> Ga naar de tekst


Jeroen van Zanten, Koning Willem II, 1792-1849 (Amsterdam 2013).J.A.C. Bartels, ‘De Erfprins in Britse krijgsdienst [tot en met 1813]’, Jaarboek Oranje-Nassau 2008 (Rotterdam [etc.] 2009) 77-93.De opstand en de verdrijving van de Fransen november – december 1813

Algemeen

Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1814 (Den Haag 1814) [Over de gebeurtenissen in november en december 1813: blz. 1-304].

> Ga naar de tekst


Jan H. van der Palm, Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813 (Amsterdam 1816).

> Ga naar de tekst


Herman Bosscha, Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien. Delen 1 en 2 (Amsterdam 1814-1815).

> Ga naar de tekst


Herman Bosscha, Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien. Delen 3 en 4 (Amsterdam 1816-1817).

> Ga naar de tekst


H.T. Colenbrander, Inlijving en opstand (Amsterdam 1913).G.J.W. Koolemans Beijnen (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813. Deel 1 (Haarlem 1912) [Algemeen – Friesland – Groningen – Drenthe].

> Ga naar de tekst


G.J.W. Koolemans Beijnen (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813. Deel 2 (Haarlem 1913) [Noord-Holland].

> Ga naar de tekst


G.J.W. Koolemans Beijnen (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813. Deel 3 (Haarlem 1913) [Zuid-Holland – Zeeland – Overijssel].

> Ga naar de tekst


G.J.W. Koolemans Beijnen (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813 Deel 4 (Haarlem 1913) [Overijssel (vervolg) –Gelderland – Utrecht – Noord-Brabant – Limburg].

> Ga naar de tekst


Kees Schulten, 1813. Oranje Boven! Holland is Vrij! (Den Haag 2013).Opstand en bevrijding

E.J. Vles, Twee weken in november. De omwenteling van 1813 (Amsterdam 2006).Wilfried Uitterhoeve, 1813: Haagse bluf. De korte chaos van de vrijwording (Nijmegen 2013).D. van der Horst, Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck, 1777-1813 (Amsterdam 1985) hoofdstuk 6.W.F. Lichtenauer, Rotterdam in november en december 1813 tussen Den Haag en Gorcum (Rotterdam [etc.] 1964).Alb. Steenbergen, ‘De volksbeweging te Hoogeveen op den 8e en 9e november 1813′, Vaderlandsche Letteroefeningen 11 (1870) 708-738.

> Ga naar de tekst


Van Hogendorp en het Algemeen Bestuur

Gijsbert Karel van Hogendorp

Henriëtte L.T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp (Rotterdam [etc.] 1948).H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, conservatief of liberaal? (Groningen 1976).Diederick Slijkerman, Wonderjaren. Gijsbert Karel van Hogendorp, wegbereider van Nederland (Amsterdam 2013).Edwin van Meerkerk, De gebroeders Van Hogendorp. Botsende idealen in de kraamkamer van het koninkrijk (Amsterdam 2013).W.H. de Beaufort, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp’, in: G.J.W. Koolemans Beijnen (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813 (4 delen; Haarlem 1912-1913) I, 233-272.

> Ga naar de tekst


Jan Romein, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp. Lof der eerzucht’, in: Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (1ste dr. 1938-1940; Amsterdam 1977) 593-618.

> Ga naar de tekst


R. Pieterman, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp tussen realisme en idealisme’, Tijdschrift voor Geschiedenis 101 (1988) 352-371.Margreet Fischer, De pen in de aanslag. De vete tussen Gijsbert Karel van Hogendorp en Willem I [Masterscriptie Geschiedenis, Universiteit Utrecht ; april 2011] (Utrecht 2011).

> Ga naar de tekst


H. Schuttevaer, ‘“Alle de aanzienlijken komen in de regering. De oude tijden komen wederom”. G.K. van Hogendorp, Proclamatie van 17 november 1813’, in: J.Th. de Smidt [e.a.] (red.), Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar Belastingmuseum ‘Prof. Dr. Van der Poel’ (Zutphen [etc.] 1987) 108-117.Polemiek over het Driemanschap

Theod. Jorissen (red.), De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie met inleiding en aanteekeningen. Deel 1 (Groningen 1867).

> Ga naar de tekst


R. Fruin, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp in november 1813’, De Gids 32 (1868) I, 1-22.

> Ga naar de tekst


Theod. Jorissen, Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in de dagen van 17-21 november 1813. Wederlegging van dr. R. Fruin, hoogleeraar te Leiden (Groningen 1869).

> Ga naar de tekst


R. Fruin, ‘Bibliographisch album’, De Gids 33 (1869) V, 147-173.

> Ga naar de tekst


A.A. van Oldenbarneveld, genaamd Witte Tullingh, De omwenteling van 1813 te ’s Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den Hoogleeraar Theod. Jorissen (Utrecht 1869).

> Ga naar de tekst


De Prins van Oranje aanvaardt de soevereiniteit

Jeroen Koch, Koning Willem I, 1772-1843 (Amsterdam 2013).Ido de Haan, Politieke reconstructie. Een nieuw begin in de politieke geschiedenis [Oratie Universiteit Utrecht] (Utrecht 2004).

> Ga naar de tekst


Jeroen van Zanten, ‘Het strand van Scheveningen. De aankomst van koning Willem I op 30 november 1813’, in: Jan Bank en Marita Mathijsen (red.), Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam 2006) 60-71.P.J. Blok. ‘De aarzeling van den Prins van Oranje bij de aanneming der souvereiniteit op 2 december 1813’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3de Reeks 10 (1899) 100-113.

> Ga naar de tekst


Matthijs Lok en Natalie Scholtz, ‘The return of the loving father. Masculinity, legitimacy and the French and Dutch Restoration monarchies (1813-1815)‘, in: Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden 127-1 (2012) 19-44.

> Ga naar de tekst


Stefan Dudink, ‘Legs fit for a king. Masculinity in the staging of the Dutch restoration monarchy, 1813-1819’, Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden 127 (2012) 45-71.

> Ga naar de tekst


Mieke van Leeuwen-Canneman, ‘Minister tegen wil en dank? Elias Canneman en de terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813’, in: J.R. ter Molen (red.), Een vorstelijk archivaris. Opstellen voor Bernard Woelderink (Zwolle 2003) 204-209.E.J. Krol, ‘“Verdienste blinkt op Neêrlands troon”. Gelegenheidsgedichten rond de komst van koning Willem I’, De Negentiende Eeuw 23 (1999) 23-35.Jos Gabriëls, ‘Oranje ….. of Bonaparte? Hollands eerste koning probeerde het in 1813 opnieuw’’, Geschiedenis Magazine 48 (dec. 2013) nr. 8.De geallieerde opmars en de Franse tegenstand

F.A.E. Lefebvre de Béhaine, La campagne de France. Deel 2: La défense de la ligne du Rhin, novembre 1813 à janvier 1814 (Parijs 1935) hoofdstuk 4.

> Ga naar de tekst


Michael V. Leggiere, The fall of Napoleon. Deel 1: The allied invasion of France, 1813-1814 (Cambridge 2007).G.W.J. Koolemans Beijnen, ‘De militaire geschiedenis van de omwenteling’ in: idem (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813. Deel 1 (Haarlem 1912) 70-232.

> Ga naar de tekst


Kozakken

Cossacks of the Napoleonic Wars, 1805-1815 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Anne Aalders, Met gevelde lans en losse teugel. Kozakken in Nederland 1813-1814 (Bedum 2002).Mark van Hattem, Kozakkendag. De bevrijding van Utrecht in 1813 (Utrecht 1993).F.H.A. Sabron, ‘De kozakken in de Betuwe, 1814’, De Tijdspiegel. Geïllustreerd Weekblad 57 (1900). Onder dezelfde titel herdrukt als hoofdstuk in: G.J.W. Koolemans Beijnen (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813. Deel 4 (Haarlem 1913) 312-329.

> Ga naar de tekst


Hulpboekje om de Russen en Kosakken goed te verstaan. In het Hollandsch en Russisch, naar de Hollandsche uitspraak gesteld  (Amsterdam [1813]) [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Pruisische troepen

W.J. d’Ablaing van Giessenburg, ‘Het oprukken van den Pruissischen generaal Von Bülow uit Munster naar Nederland in 1813‘, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3de Reeks 4 (1888) 345-358.

> Ga naar de tekst


A. Crusius, Der Winterfeldzug in Holland, Brabant und Flandern. Eine Episode aus dem Befreiungskriege 1813 und 1814 (Luxemburg 1865).

> Ga naar de tekst


[H. von Hasenkamp,] ‘Feldzug in Holland‘, in: idem, General Graf Bülow von Dennewitz in den Feldzügen von 1813 und 1814 (Leipzig 1843) 233-301.

> Ga naar de tekst


Britse troepen

Andrew Bamford, The British Army in the Low Countries, 1813-1814 [Digitale publicatie]

> Ga naar de tekst


Andrew Bamford, A bold and ambitious enterprise. The British army in the Low Countries, 1813-1814 (Barnsley 2013).Franse tegenstand

Peter Berends, De eerste slag om Arnhem 1813. De verdrijving Van Napoleons troepen door de Pruisische troepen (Soesterberg 2011).Onno Boonstra [e.a.] (red.), Arnhem 1813. Bezetting en bestorming (Hilversum 2013).Jan Willem Staats Evers, Arnhem in november 1813, naar de berigten van tijdgenooten en uit onuitgegeven bronnen geschetst (Arnhem 1864).

> Ga naar de tekst


G. G. van der Hoeven, Geschiedenis der vesting Breda (Breda 1868) 240-254.

> Ga naar de tekst


Het beleg van Breda [Digitale publicatie: Grenadierscompagnie > Geschiedenis > IV. Krijgsverrichtingen > Het Beleg van Breda]

> Ga naar de tekst


F.H.A. Sabron, In en om Coevorden in 1813-’14 (Breda 1913).A.L. Lesturgeon, Coevordens verlossing in 1814, herdacht in 1864 (Coevorden 1864).

> Ga naar de tekst


Beleg van Delfzijl (1813-1814) [Digitale publicatie]

> Ga naar de tekst


F.H.A. Sabron, De blokkade van Delfzijl in 1813-1814 (Breda 1906).Q.M.R. VerHuell, Het leven en karakter van Carel Hendrik graaf VerHuell, uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken. Deel 2 (Amsterdam 1847) vijfde en zesde afdeling [Over VerHuells optreden als commandant van Den Helder].

> Ga naar de tekst


F.H.A. Sabron, ‘De blokkade van Deventer in 1813-1814’, De Tijdspiegel. Geïllustreerd Weekblad 60 (1903).Deventer in den winter van 1813-1814 (Deventer 1863).

> Ga naar de tekst


J.L. van Dalen, ‘Dordt in 1813’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3de Reeks 4 (1888) 359-391.

> Ga naar de tekst


F.H.A. Sabron, De vesting Gorinchem van november 1813 tot maart 1814 (Breda 1902).Diederik de Graaff, Verhaal betrekkelyk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem, in den winter van 1813 en 1814 (Gorinchem 1814).

> Ga naar de tekst


A. de Koning, Berigt aangaande de belegering en het ontzet van Gorinchem en het daarbij gebeurde in den omtrek (Dordrecht 1814).

> Ga naar de tekst


F.H.A. Sabron, De blokkade van Grave in 1813-’14 (Breda 1912).Neumann, ‘De inneming van ’s-Hertogenbosch door de Pruissen in 1814’, Militaire spectator. Tijdschrift voor het Nederlandsche leger 7 (1839) 216-220.

> Ga naar de tekst


Het beleg van Naarden, 1813-1814 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


H.C. de  Bruijn, ‘De kunstschilder P.G. van Os (1776-1839) en het beleg van Naarden in  de winter 1813-1814’, Antiek. Tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid 11  (1976) 1 (juni/juli) 17-38.J. Groeneveld (red.), ‘Uw verlossing is daar’. Rond de bevrijding van Stad en lande van Gooiland, 1813-1814 (Naarden 2014).J.H. de Groot, ‘Frederik Hendrik Ampt en de gebeurtenissen aan het eind van 1813’ [in Rotterdam], in Rotterdams Jaarboekje 2 (1964) 249-268.

> Ga naar de tekst


F. Nagtglas, De laatste maanden der Fransche heerschappij in Walcheren (november 1813 – mei 1814) (Middelburg1864).

> Ga naar de tekst


Jan Meulman, Woerden in slagtmaand MDCCCXIII (’s-Gravenhage 1814).

> Ga naar de tekst


P.A. van Buuren, ‘Woerden in november 1813. Eene historische schets’, De Tijdspiegel. Geïllustreerd Weekblad 45 (1888) III, 221-247.

> Ga naar de tekst


W.A.C. de Jonge, 1813. Bijdrage ( Den Haag 1869) [Verdediging van het optreden van generaal C.F. de Jonge tijdens diens expeditie naar Woerden].

> Ga naar de tekst


De nieuwe staat krijgt vorm december 1813 – augustus 1814

Algemeen

Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken 1814 (Den Haag 1814) [Over de gebeurtenissen in januari t/m maart 1814: blz. 305-572].

> Ga naar de tekst


Martinus Stuart, Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden: 1814 (Amsterdam 1818).

> Ga naar de tekst


H.T. Colenbrander, Vestiging van het koninkrijk (1813-1815) (Amsterdam 1927).Ido de Haan [e.a.] (red.), Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013).Jeroen Koch, Koning Willem I, 1772-1843 (Amsterdam 2013).N. Cramer, ‘De kroon op het werk van 1813’, in: C.A. Tamse (red.) De monarchie in Nederland (Amsterdam [etc.] 1980) 9-60.N.C.F. van Sas, ‘Het grote Nederland van Willem I. Een schone slaapster die niet wakker wilde worden’, in: idem, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900 (Amsterdam 2005) 401-411.

> Ga naar de tekst


Paul W. Schroeder, ‘War ended, peace launched, 1813-1814’, in: idem, The transformation of European politics, 1763-1848 (Oxford 1994) 477-516.Charles K. Webster, The foreign policy of Castlereagh, 1812-1815. Deel 1: Britain and the reconstruction of Europe (Londen 1931).

> Ga naar de tekst


G.J. Renier, Great Britain and the establishment of the Kingdom of the Netherlands, 1813-1815. A study in British foreign policy (Den Haag 1930).N.C.F. van Sas, Onze natuurlijkste bondgenoot. Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831 (Groningen 1985).De opbouw van de krijgsmacht en het bestuur

Leger en vloot

H. Hardenberg, Overzigt der voornaamste bepalingen betreffende de sterkte, zamenstelling, betaling, verzorging en verpleging van het Nederlandsche leger sedert den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk op voet van vrede. Deel 2 (Den Haag 1861) hoofdstuk 3.W.E.A. Wüppermann, De vorming van het Nederlandsche leger na de omwenteling van 1813 en het aandeel van dat leger aan den veldtocht van 1815 (Breda 1900).F.J.G. ten Raa, De uniformen van de Nederlandsche zee- en landmacht, hier te lande en in de koloniën. Deel1: Tekst (Den Haag 1900) 123-235 [Bevat veel informatie over de legerorganisatie].Herman Amersfoort, Koning en kanton. De Nederlandse staat en het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te lande, 1814-1829 (Den Haag 1988).Herman Amersfoort, ‘De strijd om het leger (1814-1840)’, in: C.A. Tamse en E. Witte (red.), Staats- en natievorming in Willem I’s koninkrijk (1815-1830) (Brussel 1992) 186-206.Erik Swart, ‘Subjecten en sujetten. Willem I en de creatie van een nieuw officierscorps’, in Armamentaria 35 (2000) 89-111.

> Ga naar de tekst


A.J.C.M. Gabriëls, ‘Betrouwbaar of bekwaam. Ideologie en professionalisme bij de keuze van generaals voor het nieuwe Nederlandse leger, 1814-1815′, Tijdschrift voor Geschiedenis 126 (2013) 34-55.M. Merens, De “Zorg, dat je er bij komt” in 1813-1814. Een en ander over de personeelstoestand bij de Nederlandse Marine na de Franse overheersing (Z.pl. 1964) [Gestencild exemplaar in de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam].Bestuur

J.P. de Valk en M. Chappin, ‘Koning Willem I: een verlicht despoot?’, Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 49 (1981) 84-109.J. Steur, ‘Staatssecretarie en Kabinet des Konings onder Willem I’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 84 (1969) 88-138.

> Ga naar de tekst


Peter van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid. Theorie en praktijk, 1813-1840 (Nijmegen 2005).J.C. Ramaer, De Fransche tijd (1795-1815). Reeks Geschiedkundige Atlas van Nederland (Den Haag 1926) hoofdstuk 8.W.M. de Brauw, De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795 (Utrecht 1864) hoofdstuk 5, paragraaf 1.

> Ga naar de tekst


J.C. Beth, De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1798-1907 (Groningen 1908).F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat, 1813-1940 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Pierre Eijgelshoven, ‘De mythe van verborgen tekorten. Een dwaaltocht van Betz door de rekeningen van de begrotingen van 1813-1818 van het Koninkrijk der Nederlanden’, NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 65 (2002) 79-109.Matthijs Lok, Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse restauratie (1813-1820) (Amsterdam 2009).

> Ga naar de tekst


Matthijs Lok, ‘De cultuur van het vergeten onder Willem I’, in: Rik Vosters & Janneke Weijermars (red.), Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks 23. (2011) 61-86.

> Ga naar de tekst


L. Blok, Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850 (Groningen 1987).A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties. De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant, 1813-1830 (Tilburg 1988).Jeroen van Zanten, Schielijk, winzucht, zwaarhoofd en bedaard. Politieke discussie en oppositievorming, 1813-1840 (Amsterdam 2004).Emo Bos, Soevereiniteit en religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten (Hilversum 2009).

> Ga naar de tekst


C.C. van Valkenburg, ‘Adelsbeleid sedert 1813’, in: De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden (‘s-Gravenhage 1966) 55-73.P. Janssens, ‘De restauratie van de adelstand in het Koninkrijk der Nederlanden’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 12 (1981) 389-421.

> Ga naar de tekst


D. van den Bosch, ‘De adel en de vorst in de eerste jaren van het Koninkrijk der Nederlanden’, Symposium 1 (1979) 70-93.P. Janssens, ‘De politieke invloed van de adel in het Koninkrijk der Nederlanden’, in: C.A. Tamse en E. Witte (red.), Staats- en natievorming in Willem I’s koninkrijk (1815-1830) (Brussel 1992) 98-121.De Grondwet van 1814 en de inhuldiging van de Soeverein Vorst

De totstandkoming van de Grondwet

De Grondwet van 1814 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


J. Steur (red.), ‘Documenten betreffende het ontstaan der Grondwet van 1814’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 78 (1964) 229-270.

> Ga naar de tekst


B.D.H. Tellegen, Overzicht van het tot stand komen der Grondwet van 1814 (Groningen 1912).B. de Gaay Fortman, Gijsbert Karel van Hogendorp en de Grondwet van 1814 (Amsterdam 1907).Gustaaf van Nifterik, ‘De vorst in evenwicht. Over de beste constitutie voor ons land volgens Gijsbert Karel van Hogendorp’, Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden 10 (2008) 182-202.I.H.J. Worst, ‘Koning Willem I. Het begin van “ons grondwettig volksbestaan”’, in: C.A. Tamse en E. Witte (red.), Staats- en natievorming in Willem I’s koninkrijk (1815-1830) (Brussel 1992) 56-75.Matthijs Lok, ‘Op een gelijksoortige klip schipbreuk leiden’. De politieke argumentatie van voormalige Napoleontische bestuurders in de grondwetscommissie van 1814’, Leidschrift 19-3 (2004) 89-105.

> Ga naar de tekst


Niek van Sas en Henk te Velde (red.), De eeuw van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917 (Deventer 1998).Bart van Poelgeest, ‘Tussen oud en nieuw. Het ontwerpen van de grondwet als een rechtshistorisch mozaïek’, in: Ido de Haan [e.a.] (red.), Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013) 67-75.Stefaan Marteel, ‘Constitutional thought under the Union of the Netherlands. The ‘Fundamental Law’ of 1814-15 in the political and intellectual context of the
Restoration’, Parliaments, Estates & Representation 27 (2007) 77-96.De Grote Vergadering van Notabelen

De Grote Vergadering van Notabelen (29 maart 1814) [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


A.J.H. van Ette, ‘De Grote Vergadering van Notabelen op 29 maart 1814’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 5 (Den Haag 1951) 81-110 [Naamlijst].Geschiedkundig en volledig tafereel der bijeenkomst van Zijne Koninklijke Hoogheid, den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden, met de vergadering der aanzienlijken, binnen Amsterdam en van de daarbij plaats gehad hebbende festiviteiten in de maanden maart en april 1814 (Amsterdam 1814) [Pamflet Knuttel 23899: alleen toegankelijk voor leden van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag].

> Ga naar de tekst


De inhuldiging

P.J. Blok, ‘De inhuldiging van Willem I als Souverein Vorst’, in: Officieel Gedenkboek van de feestelijke ontvangst en de inhuldiging van H.M. koningin Wilhelmina (Amsterdam 1898) 125-138.Dorine Hermans, ‘Willem I, de koperen koning’, in: Dorine Hermans, Wie ben ik dat ik dit doen mag. Zes koninklijke inhuldigingen  (Amsterdam 2011) 13-53.A.J.P.H. Cruyningen, De inhuldiging van de Nederlandse vorst. Van Willem Frederik tot Beatrix Wilhelmina Armgard (Nijmegen 1989) [Doctoraalscriptie Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen; exemplaar o.a. in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag].Eelco Elzenga, De inhuldigingen. Van Willem I tot Beatrix (Amsterdam 2013).C. Gerretson, Amsterdam hoofdstad. Het historisch recht op de constitutionele rang en titel gestaafd (Amsterdam 1955).De Staten-Generaal van 1814

Staten-Generaal (1814-1815): institutionele toelichting [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


A.J.H. van Ette, ‘De leden der Staten-Generaal, 2 mei 1814 – 19 augustus 1815’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 5 (Den Haag 1951) 111-115 [Naamlijst].De uitbreiding van het Nederlandse grondgebied

Emiel Lamberts, ‘Het Verenigd koninkrijk als Europese creatie’, in: Ido de Haan [e.a.] (red.), Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013) 112-133.Verdrag van Chaumont (1 maart 1814) [Digitale publicatie]

> Ga naar de tekst


Léo Lamarre, La diplomatie et la guerre: 1814. Le traité de Chaumont-en-Bassigny (Colombey-les-deux-Églises 1988).Verdrag van Parijs (30 mei 1814) [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Acht Artikelen van Londen (21 juni 1814) [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


E.M. Klingenburg, Die Entstehung der deutsch-niederländischen Grenze im Zusammenhang mit der Neuordnung des niederländisch-niederrheinischen Raumes 1813-1815 (Leipzig 1940).H. von Gagern, Het leven van den generaal Frederik von Gagern. Deel 1 (Amsterdam 1858) hoofdstuk 3.

> Ga naar de tekst


Thea Holme, Prinny’s daughter. A life of princess Charlotte of Wales (Londen 1976).Arthur Aspinall, ‘The rupture of the Orange marriage negotiations’, History Nieuwe Serie 34 (1949) 44-60; ‘Corrigendum’, ibidem 35 (1950) 105.De teruggave van de overzeese bezittingen

Jur van Goor, ‘The colonial factor in Anglo-Dutch relations, 1780-1820’, in: Nigel Ashton and Duco Hellema (red.), Unspoken allies. Anglo-Dutch relations since 1780 (Amsterdam 2001) 17-32.

> Ga naar de tekst


Conventie van Londen (13 augustus 1814) [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


P.H. van der Kemp, ‘De sluiting van het Londensch Tractaat van 13 augustus 1814’, Bijdragen tot de Taal-, Land– en Volkenkunde van NederlandschIndië  6de Reeks, 3 (1897) 239-359.

> Ga naar de tekst


P.H. van der Kemp, De teruggave der Oost-Indische koloniën, 1814-1816. Naar oorspronkelijke stukken (Den Haag 1910).P.M. Netscher, Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd (Den Haag 1888).

> Ga naar de tekst


E. de Waal, Nederlandsch Indië in de Staten-Generaal sedert de Grondwet van 1814. Eene bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland. Deel 1: Bevattende de vergaderingen onder de grondwetten van 1814 en 1815, tot de feitelijke afscheiding van België (Den Haag 1860).

> Ga naar de tekst


J.C. van Langen, De Britse overname van de Nederlandse koloniën Demerary, Essequebo en Berbice (Guyana). Van economische overvleugeling naar politieke overheersing (1740-1814) (Amsterdam 200?) [Scriptie; exemplaar bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden].Noord en Zuid gescheiden tezamen augustus 1814 – maart 1815

Algemeen

Martinus Stuart, Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden: 1814 (Amsterdam 1818).

> Ga naar de tekst


Martinus Stuart, Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden: 1815. Deel 1 (Amsterdam 1818).

> Ga naar de tekst


H.T. Colenbrander, Vestiging van het koninkrijk (1813-1815) (Amsterdam 1927) hoofdstuk 4.Luc François, ‘Politiek integratie of exclusie? Belgische notabelen tussen 1785 en 1835’, Belgisch Tijdschrift voor nieuwste Geschiedenis / Revue belge d’Histoire contemporaine 8 (1977) 155-183.

> Ga naar de tekst


Luc François, Elite en gezag. Analyse van de Belgische elite in haar relatie tot de politieke regeringswisselingen, 1785-1835 (4 delen; Gent 1987).Piet Lenders (red.), Het politiek personeel tijdens de overgang van het Ancien Régime naar het nieuwe regiem in België (1780-1830) (Kortrijk 1993).‘België’ als veroverd gebied

Onder Oostenrijkse bestuur

L. van Ruckelingen (pseud. van Lodewijk Jan Mathot), Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden. Deel 5: De Jacobijnen in België, Leopold II, Frans II, Inval der Franschen (1790-1795) (Antwerpen 1862).Claire Billen [e.a.], Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers (Brussel 1987).Renate Zedinger, Die Verwaltung der Österreichischen Niederlande in Wien (1714-1795). Studien zu den Zentralisierungstendenzen des Wiener Hofes im Staatswerdungsprozess der Habsburgermonarchie (Wenen 2000).Onder Frans bestuur

Dale Pappas, Belgium from Revolution to the war of the Sixth Coalition 1789-1814 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


J. Craeybeckx en F.G. Scheelings (red.), De Franse Revolutie en Vlaanderen. De Oostenrijkse Nederlanden tussen oud en nieuw régime (Brussel 1990).Conny Devolder, De Verenigde Departementen onder Frans Bewind. De constitutionele instellingen van het Directoire (Brussel 1997).Roland Mortier en Hervé Hasquin (red.), Deux aspects contestés de la politique révolutionnaire en Belgique: langue et culte (Brussel 1989).Hugo van de Voorde [e.a.], Bastille, boerenkrijg en tricolore. De Franse revolutie in de Zuidelijke Nederlanden (Leuven 1989).Paul Joseph Verhaegen, La Belgique sous la domination française, 1792-1814. Deel 1: La conquête, 1792-1795 (Brussel 1922.).

> Ga naar de tekst


Paul Joseph Verhaegen, La Belgique sous la domination française, 1792-1814. Deel 2: Débuts du Directoire (Brussel 1925).

> Ga naar de tekst


Paul Joseph Verhaegen, La Belgique sous la domination française, 1792-1814. Deel 3 La guerre des paysans, 1798-1799 (Brussel 1926).

> Ga naar de tekst


Paul Joseph Verhaegen, La Belgique sous la domination française, 1792-1814. Deel 4: L’Empire (Brussel 1929).

> Ga naar de tekst


Paul Joseph Verhaegen, La Belgique sous la domination française, 1792-1814. Deel 5: La chute de l’Empire (Brussel 1922).

> Ga naar de tekst


L. de Lanzac de Laborie, La domination française en Belgique. Directoire – Consulat – Empire, 1795-1814 (2 delen; Parijs 1895).Frans van den Bergh, De Fransche overheersching in België (van 1792 tot 1815) (Gent 1900).D. Heirbaut, ‘De Franse overheersing in België’, in: J. Hallebeek [e.a] (red.), Het Franse Nederland: de inlijving, 1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk (Hilversum 2012) 13-31.Hervé Hasquin (red.), België onder het Frans bewind, 1792-1815 (Brussel 1993).P. Poullet, Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belges contemporaines (Parijs 1907).

> Ga naar de tekst


François Antoine, Les institutions publiques du Consulat et de l’Empire dans les départements réunis (1799-1814) (Brussel 1998).José Olcina, L’opinion publique en Belgique entre 1812 et 1814. Les Belges face à l’écroulement de l’Empire (Brussel 2011).Joost Welten, In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert (Leuven 2007) [Onderzoek naar de dienstplicht in het ‘Belgische’ departement Meuse inférieure. Alleen de bijlagen, bronnen, literatuur, noten en het register zijn digitaal beschikbaar].

> Ga naar de tekst


Onder geallieerd bestuur

Michael V. Leggiere, The fall of Napoleon. Deel 1: The allied invasion of France, 1813-1814 (Cambridge 2007).Andrew Bamford, The British Army in the Low Countries, 1813-1814 [Digitale publicatie]

> Ga naar de tekst


Andrew Bamford, A bold and ambitious enterprise. The British army in the Low Countries, 1813-1814 (Barnsley 2013).Jan Huijbrechts, Tussen Antwerpen en Breda… De ‘vergeten’ veldslag: Hoogstraten, 11 januari 1814 (Hoogstraten 2014).A. Crusius, Der Winterfeldzug in Holland, Brabant und Flandern. Eine Episode aus dem Befreiungskriege 1813 und 1814  (Luxemburg 1865).

> Ga naar de tekst


Ludwig Ferdinand Bucher, Der Feldzug des dritten deutschen Armee-Corps in Flandern, im Befreiungskriege des Jahres 1814 (Leipzig 1854).

> Ga naar de tekst


Hermann von Egloffstein, Carl August [von Sachsen-Weimar-Eisenach] im niederländischen Feldzug 1814 (Weimar 1927).Voorlopige regering van België (1814-1815) [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


J.B. van der Meulen, Willem den Koppigen, ingedrongen Koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830… Deel 1 (Brussel 1833) 85-103.

> Ga naar de tekst


Théodore Juste, ‘La Hollande et la Belgique réunies’, in: idem, Le soulèvement de la Hollande en 1813 et la fondation du royaume des Pays-Bas, précédés d’une introduction sur le règne de Louis Bonaparte, 1806-1817 (Brussel 1870) 87-137.

> Ga naar de tekst


E. Coremans, Ephémérides belges de 1814 (février-juillet) d’après les archives du gouvernement provisoire de cet époque (Brussel 1847).

> Ga naar de tekst


E.C. de Gerlache, Histoire du royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu’en 1830. Deel 1 (Brussel 1842) 273-284.

> Ga naar de tekst


Guy Stassin, Cavalerie: Légion belge, 1814-1815 / Belgisch Legioen, 1814-1815  (Z.pl. z.j.).‘België’ onder voorlopig gezag van Willem I

Yves Schmitz, Guillaume Ier et la Belgique (Brussel 1945).J.B. van der Meulen, Willem den Koppigen, ingedrongen Koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830… Deel 1 (Brussel 1833) 103-121.

> Ga naar de tekst


Louis Hymans, Histoire politique et parlementaire de la Belgique de 1814-1830. Deel 1: La fondation du Royaume des Pays-Bas (Brussel 1869).

> Ga naar de tekst


Luc François, ‘De verlichte ambtenaren onder Willem I. Kritische pijlers van een bewind’, Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 49/50 (1981) 135-144.

> Ga naar de tekst


Ch. Terlinden, Guillaume Ier, roi des Pays-Bas et l’église catholique en Belgique (1814-1830). Étude d’histoire politique et diplomatique d’après les archives de la secrétairerie du Saint-Siège et d’autres documents inédits. Deel 1: La lutte entre l’église et l’état (1814-1826) (Brussel 1906).

> Ga naar de tekst


F.G.C. Beterams, ‘The high society’ belgo-luxembourgeoise (avec celle des arrondissements de Breda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815) (Wetteren 1973).Het Congres van Wenen

H. Kissinger, A world restored. Metternich, Castlereagh and the problems of peace, 1812-22 (Boston 1957).Paul W. Schroeder, ‘The Congress of Vienna, 1814-1815’, in: idem, The transformation of European politics, 1763-1848 (Oxford 1994) 517-582.H. Nicolson, Het congres van Wenen. De samenwerking der geallieerden in de jaren 1812-1822 (Amsterdam 1949) [Vertaling van: The Congress of Vienna. A study in allied unity, 1812-1822 (Londen 1946)].Adam Zamoyski, De ondergang van Napoleon en het Congres van Wenen (Amsterdam 2008) [Vertaling van: Rites of peace. The fall of Napoleon and the Congress of Vienna (Londen 2007)].K. Griewank, Der Wiener Kongress und die europäische Restauration, 1814/15 (2de, herz. dr.; Leipzig 1954).E.E. Kraehe, Metternich’s German policy. Deel 2: The congress of Vienna, 1814-1815 (Princeton 1983).Charles K. Webster, The foreign policy of Castlereagh, 1812-1815. Deel 1: Britain and the reconstruction of Europe (Londen 1931).

> Ga naar de tekst


G.J. Renier, Great Britain and the establishment of the Kingdom of the Netherlands, 1813-1815. A study in British foreign policy (Den Haag 1930).N.C.F. van Sas, Onze natuurlijkste bondgenoot. Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831 (Groningen 1985).Beatrice de Graaf, ‘Onze man in Wenen’ [Over Hans Christoph von Gagern als Nederlands onderhandelaar op het Congres van Wenen], Historisch Nieuwsblad (2013) nr. 9.

> Ga naar de tekst


E.M. Klingenburg, Die Entstehung der deutsch-niederländischen Grenze im Zusammenhang mit der Neuordnung des niederländisch-niederrheinischen Raumes 1813-1815 (Leipzig 1940).Albert Calmès, Le grand-duché de Luxembourg dans le royaume des Pays-Bas (1815-1830)  (Brussel 1932).P.L.J. Loukes, ‘Luxemburg en de buitenlandse politiek van koning Willem I’, Parade. Officiële uitgave van de Koninklijke Militaire Academie te Breda 16 (apr. 1995) 50-58.De geboorte van het Verenigd Koninkrijk maart – september 1815

Algemeen

Martinus  Stuart, Jaarboeken van het  Koningrijk der Nederlanden: 1815.  Deel 1 (Amsterdam 1818).

> Ga naar de tekst


Martinus Stuart, Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden: 1815. Deel 2 (Amsterdam 1819).

> Ga naar de tekst


Jeroen Koch, Koning Willem I, 1772-1843 (Amsterdam 2013).J.B. van der Meulen, Willem den Koppigen, ingedrongen Koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830… Deel 1 (Brussel 1833) 121-183.

> Ga naar de tekst


Jeroen van Zanten, Koning Willem II, 1792-1849 (Amsterdam 2013).F. de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. Deel 3 (Schiedam 1904).Opnieuw ten strijde tegen Napoleon

Bibliografieën betreffende de veldtocht van 1815

Geert van Uythoven, Bruno Nackaerts en Hans Boersma, A Bibliography on the Army of the Kingdom of the Netherlands in the Waterloo Campaign, 1815, Containing books, ego-documents of the participants, official reports, articles and other documents about or related to the operations, organisation and/or uniforms and equipment of the Netherlands Army during the campaign, as far as those works have appeared in print [Digitale publicatie, bijgewerkt tot en met mei 2002].

> Ga naar de tekst


Pierre de Wit, ‘Bibliography’, in: idem, The campaign of 1815. A study [Digitale publicatie, bijgewerkt tot en met juli 2012].

> Ga naar de tekst


Philippe de Meulenaere, Bibliographie analytique des témoignages oculaires imprimés de la campagne de Waterloo en 1815 (Parijs 2004).De mobilisatie van het Nederlandse leger in 1815

H. Hardenberg, Overzigt der voornaamste bepalingen betreffende de sterkte, zamenstelling, betaling, verzorging en verpleging van het Nederlandsche leger sedert den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk op voet van vrede. Deel 2 (Den Haag 1861) hoofdstuk 4.W.E.A. Wüppermann, De vorming van het Nederlandsche leger na de omwenteling van 1813 en het aandeel van dat leger aan den veldtocht van 1815 (Breda 1900).Ben Schoenmaker, ‘Waterloo en Willems wensdroom: de vorming van een nieuw Nederlands leger’, in: Ido de Haan [e.a.] (red.), Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013) 135-143.F. de Bas en J. de t’Serclaes de Wommersom, La campagne de 1815 aux Pay-Bas, d’après les rapports officiels néerlandais. Deel 1 (Brussel 1908) [Deze publicatie bestaat uit drie delen, waarvan tot nu toe alleen het eerste deel digitaal beschikbaar is].

> Ga naar de tekst


Erwin Muilwijk, 1815. From mobilisation to war (Bleiswijk 2012).De slagorde tijdens de veldtocht van 1815

Ron McGuigan, Anglo-allied army in Flanders and France – 1815 [De slagorde van het Brits-Nederlands-Duitse leger. Eenheden en commandanten zijn weergegeven tot op bataljons- en batterijniveau] [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Wellington’s Army in 1815: British-German-Netherlands order of battle [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Geert van Uythoven, The Netherlands reserve army, 1815 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


Mark Adkin, The Waterloo companion. The complete guide to history’s most famous land battle (Londen 2001).Quatre-Bras en Waterloo

Mike Robinson, The battle of Quatre Bras, 1815 (Stroud 2010).Erwin Muilwijk, Quatre Bras. Perponcher’s gamble, 16th June 1815 (Bleiswijk 2013).W. Siborne, History of the war in France and Belgium, in 1815, containing minute details of the battles of Quatre-Bras, Ligny, Wavre, and Waterloo (3de dr.; Londen 1848).

> Ga naar de tekst


Henri Houssaye, 1815. Deel 2: Waterloo (32ste herz. dr.; Parijs 1900).

> Ga naar de tekst


Pierre de Wit, The campaign of 1815. A study [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


N. Vels Heijn, Waterloo. Glorie zonder helden (1974; volledig herz. dr. Amsterdam 1990).David Hamilton-Williams, Waterloo: new perspectives. The great battle reappraised (Londen 1993).Jean-Marc Largeaud, Napoléon et Waterloo. La défaite glorieuse de 1815 à nos jours (Parijs 2006).The cowards at Waterloo, june 1815. Performance and actions of the ‘sadly unreliable’ Dutch-Belgian troops in 1815 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


André Dellevoet en Marius Niemietz, The Dutch-Belgian cavalry at Waterloo. A military history (Den Haag 2008).H.J. Couvreur, Le drame belge de Waterloo (Brussel 1959).Bikar, ‘Les Belges à Waterloo’, Revue internationale d’Histoire militaire, 24 (1965) 365-392.De schilderijen van Quatre-Bras en Waterloo door Pieneman

Le combat de Quatre-Bras, donné le seize juin mil huit cent quinze …, peint par J.W. Pieneman (Brussel 1818).

> Ga naar de tekst


W.F. Rappard, ‘Het historieschilderij “De Slag bij Quatre Bras” van Jan Willem Pieneman’, Jaarboek Vereniging ‘Oranje-Nassau Museum’ 1983 (Den Haag 1983) 15-70.Beschrijving van de [sic] schilderij, voorstellende den veldslag bij Waterloo op den 18 junij 1815, vervaardigd door J.W. Pieneman… (Z.pl. z.j.).

> Ga naar de tekst


W.F. Rappard, ‘De Nationale bestemming van J.W. Pienemans tweede grote historieschilderij De Slag bij Waterloo’, Jaarboek Oranje-Nassau 2001 (Den Haag 2002) 77-91.‘Jan Willem Pieneman – De slag bij Waterloo’, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 10 (1972) 21.

> Ga naar de tekst


De Militaire Willems-Orde

Militaire Willems-Orde [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


J.A. van Zelm van Eldik, Moed en deugd: ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving (2 delen; Zutphen 2003) hoofdstukken 5 t/m 8 en 10.De Grondwet van 1815

De Grondwet van 1815 [Digitale publicatie].

> Ga naar de tekst


A.J.H. van Ette, ‘De buitengewone leden der Staten-Generaal, 8 – 19 augustus 1815’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 5 (Den Haag 1951) 115-118 [Naamlijst].Paul Rogghé, De politieke loopbaan van J.J. Raepsaet tot 1815, inzonderheid in en om de Commissie tot herziening der Hollandsche grondwet van 1814 (Kortrijk [1938]).Niek van Sas en Henk te Velde (red.), De eeuw van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917 (Deventer 1998).Bart van Poelgeest, ‘Tussen oud en nieuw. Het ontwerpen van de grondwet als een rechtshistorisch mozaïek’, in: Ido de Haan [e.a.] (red.), Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013) 67-75.Stefaan Marteel, ‘Constitutional thought under the Union of the Netherlands. The ‘Fundamental Law’ of 1814-15 in the political and intellectual context of the Restoration’, Parliaments, Estates & Representation 27 (2007) 77-96.L. Blok, Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850 (Groningen 1987).Ch. Terlinden, Guillaume Ier, roi des Pays-Bas et l’église catholique en Belgique (1814-1830). Étude d’histoire politique et diplomatique d’après les archives de la secrétairerie du Saint-Siège et d’autres documents inédits. Deel 1: La lutte entre l’église et l’état (1814-1826) (Brussel 1906). Emo Bos, Soevereiniteit en religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten (Hilversum 2009).

> Ga naar de tekst


Emo Bos, Soevereiniteit en religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten (Hilversum 2009).

> Ga naar de tekst


De inhuldiging in Brussel

Dorine Hermans, ‘Willem I, de koperen koning’,  in: idem, Wie ben ik dat ik dit doen mag. Zes koninklijke inhuldigingen  (Amsterdam 2011) 13-53.A.J.P.H. Cruyningen, De inhuldiging van de Nederlandse vorst. Van Willem Frederik tot Beatrix Wilhelmina Armgard (Nijmegen 1989) [Doctoraalscriptie Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen; exemplaar o.a. in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag].Eelco Elzenga, De inhuldigingen. Van Willem I tot Beatrix (Amsterdam 2013).