Koninkrijk in wording

Een toegang tot de jaren 1813 – 1815
Voorgeschiedenis
 
 
 
jan. 1795 tot nov. 1813
De nieuwe staat krijgt vorm
1814 >
j
f
m
a
m
j
j
Noord en Zuid gescheiden tezamen
a
s
o
n
d
1815 >
j
f
 

Biografieën

Voorgeschiedenisjanuari 1795 – november 1813

Het einde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1795)

Daendels, Herman Willem (1762-1818) legerofficier

Daendels, Herman Willem (1762-1818) legerofficier commandant van het Bataafse bataljon binnen het Franse leger dat in 1794-1795 de Republiek der Verenigde Nederlanden veroverde.

> Ga naar de biografie


Dumouriez, Charles-François (1739-1823) Frans legerofficier

Dumouriez, Charles-François (1739-1823) Frans legerofficier commandant van het Franse leger dat in 1793 vergeefs probeerde de Republiek der Verenigde Nederlanden te veroveren.

> Ga naar de biografie


Frederik, prins (1744-1799)

Frederik, prins (1744-1799) tweede zoon van prins Willem V; ondercommandant van het Staatse leger tijdens de inval van het Franse leger in 1793-1795.

> Ga naar de biografie


Pichegru, Jean-Charles (1761-1804) Frans legerofficier

Pichegru, Jean-Charles (1761-1804) Frans legerofficier commandant van het Franse leger dat in 1794-1795 de Republiek der Verenigde Nederlanden veroverde.

> Ga naar de biografie


Spiegel, Laurens Pieter van de (1736-1800) bestuurder

Spiegel, Laurens Pieter van de (1736-1800) bestuurder laatste raadpensionaris van het gewest Holland in 1787-1795.

> Ga naar de biografie


Wilhelmina, prinses van Pruisen (1751-1820)

Wilhelmina, prinses van Pruisen (1751-1820)echtgenote van prins Willem V.

> Ga naar de biografie


Willem Frederik, erfprins van Oranje (1772-1843)

Willem Frederik, erfprins van Oranje (1772-1843)oudste zoon van prins Willem V; commandant van het Staatse leger tijdens de inval van het Franse leger in 1793-1795.

> Ga naar de biografie


Willem V, Prins van Oranje (1748-1806)

Willem V, Prins van Oranje (1748-1806) laatste stadhouder in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1766-1795.

> Ga naar de biografie


De Bataafse Republiek (1795-1806)

Brune, Guillaume Marie Anne (1763-1815) Frans legerofficier

Brune, Guillaume Marie Anne (1763-1815) Frans legerofficier commandant van het Frans-Bataafse leger tijdens de Brits-Russische inval in Noord-Holland in 1799.

> Ga naar de biografie


Daendels, Herman Willem (1762-1818) legerofficier

Daendels, Herman Willem (1762-1818) legerofficier betrokken bij de staatsgrepen van januari en juni 1798; ondercommandant tijdens de Brits-Russische inval in Noord-Holland in 1799.

> Ga naar de biografie


Delacroix, Charles-François (1741-1805) Frans diplomaat

Delacroix, Charles-François (1741-1805) Frans diplomaat Frans gezant in Den Haag in 1797-1798; betrokken bij de staatsgreep van januari 1798.

> Ga naar de biografie


Dumonceau, Jean-Baptiste (1760-1821) legerofficier

Dumonceau, Jean-Baptiste (1760-1821) legerofficier commandant van de Bataafse troepen tijdens de als bondgenoot van Frankrijk ondernomen veldtochten.

> Ga naar de biografie


Ende, Adriaan van den (1768-1846) bestuurder

Ende, Adriaan van den (1768-1846) bestuurder hervormer van het lager onderwijs.

> Ga naar de biografie


Fijnje, Wybo (1750-1809) politicus

Fijnje, Wybo (1750-1809) politicusbetrokken bij de staatsgreep van januari 1798.

> Ga naar de biografie


Goes van Dirxland, Maarten van der (1751-1826) bestuurder

Goes van Dirxland, Maarten van der (1751-1826) bestuurder agent, later secretaris van staat van Buitenlandse Zaken.

> Ga naar de biografie


Gogel, Isaäc Jan Alexander (1765-1821) bestuurder

Gogel, Isaäc Jan Alexander (1765-1821) bestuurderhervormer van de staatsfinanciën en van het belastingstelsel; betrokken bij de staatsgreep van juni 1798.

> Ga naar de biografie


Joubert, Barthélemy Catherine (1769-1799) Frans legerofficier

Joubert, Barthélemy Catherine (1769-1799) Frans legerofficiercommandant van de Franse troepen in de Bataafse Republiek; betrokken bij de staatsgreep van juni 1798.

> Ga naar de biografie


Ockerse, Willem Anthony (1760-1826) politicus

Ockerse, Willem Anthony (1760-1826) politicus een van de opstellers van de Bataafse Grondwet van 1798.

> Ga naar de biografie


Palm, Johannes Henricus van der (1763-1840) bestuurder

Palm, Johannes Henricus van der (1763-1840) bestuurder hervormer van het lager onderwijs.

> Ga naar de biografie


Paulus, Pieter (1754-1796) politicus

Paulus, Pieter (1754-1796) politicus eerste voorzitter van de Nationale Vergadering in 1796.

> Ga naar de biografie


Schimmelpenninck, Rutger Jan (1761-1825) bestuurder

Schimmelpenninck, Rutger Jan (1761-1825) bestuurder raadpensionaris van de Bataafse Republiek in 1805-1806.

> Ga naar de biografie


Vreede, Pieter (1750-1837) politicus

Vreede, Pieter (1750-1837) politicus betrokken bij de staatsgreep van januari 1798; een van de opstellers van de Bataafse Grondwet van 1798.

> Ga naar de biografie


Koning Lodewijk Napoleon (1806-1810)

Appelius, Jean Henri (1767-1828) bestuurder

Appelius, Jean Henri (1767-1828) bestuurderminister van Justitie en Politie en van Financiën onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Cambier, Jacob Jan (1756-1831) bestuurder

Cambier, Jacob Jan (1756-1831) bestuurderminister van Justitie, van Koophandel en van Oorlog onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurder

Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurder: minister van Eredienst en Binnenlandse Zaken onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Chassé, David Hendrik (1765-1849) legerofficier

Chassé, David Hendrik (1765-1849) legerofficiercommandant van de Hollandse Brigade tijdens de veldtocht in Spanje van 1808 tot 1814.

> Ga naar de biografie


Dupont de Chaumont, Pierre Antoine (1759-1838) Frans diplomaat

Dupont de Chaumont, Pierre Antoine (1759-1838) Frans diplomaatFrans gezant in Den Haag in 1805-1808.

> Ga naar de biografie


Goes van Dirxland, Maarten van der (1751-1826) bestuurder

Goes van Dirxland, Maarten van der (1751-1826) bestuurderminister van Buitenlandse Zaken onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Gogel, Isaäc Jan Alexander (1765-1821) bestuurder

Gogel, Isaäc Jan Alexander (1765-1821) bestuurderminister van Financiën onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Heim, Paulus van der (1753-823) bestuurder

Heim, Paulus van der (1753-823) bestuurderminister van Marine, Koophandel en Koloniën onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Hogendorp, Dirk van (1761-1821) legerofficier

Hogendorp, Dirk van (1761-1821) legerofficierminister van Oorlog onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Hortense, Eugénie de Beauharnais (1783-1837)

Hortense Eugénie de Beauharnais (1783-1837)echtgenote van koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Hugenpoth tot Aerdt, Alexander Wilhelmus Joannes Joseph van (1780-1859) bestuurder

Hugenpoth tot Aerdt, Alexander Wilhelmus Joannes Joseph van (1780-1859) bestuurderminister van Justitie en Politie onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Janssens, Jan Willem (1762-1838) legerofficier

Janssens, Jan Willem (1762-1838) legerofficierminister van Oorlog onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus (1758-1840) legerofficier

Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus (1758-1840) legerofficierminister van Oorlog onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Leyden van West-Barendrecht, Frédéric Auguste van (1768-1821) bestuurder

Leyden van West-Barendrecht, Frédéric Auguste van (1768-1821) bestuurderminister van Buitenlandse Zaken onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Lodewijk Napoleon, (Louis Bonaparte) (1778-1846)

(Lodewijk Napoleon) (Louis Bonaparte) (1778-1846)broer van Napoleon Bonaparte, keizer van Frankrijk; koning van Holland in 1806-1810.

> Ga naar de biografie


Maanen, Cornelis Felix van (1769-1849) bestuurder

Maanen, Cornelis Felix van (1769-1849) bestuurderminister van Justitie en Politie onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Meerman, Johan (1753-1815) bestuurder

Meerman, Johan (1753-1815) bestuurderdirecteur-generaal van Wetenschappen en Kunsten onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Mollerus, Johan Hendrik (1750-1834) bestuurder

Mollerus, Johan Hendrik (1750-1834) bestuurderminister van Binnenlandse Zaken en van Eredienst onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Rochefoucauld, Alexandre François de la (1767-1841) Frans diplomaat

Rochefoucauld, Alexandre François de la (1767-1841) Frans diplomaatFrans ambassadeur in Den Haag in 1808-1810.

> Ga naar de biografie


Röell, Willem Fredrik (1767-1835) bestuurder

Röell, Willem Fredrik (1767-1835) bestuurderminister-secretaris van Staat, later minister van Buitenlandse Zaken onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Six van Oterleek, Cornelis Charles (1772-1833) bestuurder

Six van Oterleek, Cornelis Charles (1772-1833) bestuurderdirecteur-generaal van de Publieke Schuld onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


Twent, Adriaan Pieter (1745-1816) bestuurder

Twent, Adriaan Pieter (1745-1816) bestuurderminister van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat onder koning Lodewijk Napoleon.

> Ga naar de biografie


VerHuell, Carel Hendrik (1764-1845) diplomaat

VerHuell, Carel Hendrik (1764-1845) diplomaatminister van Marine onder koning Lodewijk Napoleon; Hollands ambassadeur in Parijs in 1808-1810.

> Ga naar de biografie


Inlijving bij het keizerrijk van Napoleon (1810-1813)

Alphonse, François Jean Baptiste d' (1756-1821) Frans bestuurder

Alphonse, François Jean Baptiste d’ (1756-1821) Frans bestuurderintendant van Binnenlandse Zaken in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Coquebert de Montbret, Charles Etienne (1755-1831) Frans bestuurder

Coquebert de Montbret, Charles Étienne (1755-1831) Frans bestuurderdirecteur van de Douane in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Gogel, Isaäc Jan Alexander (1765-1821) bestuurder

Gogel, Isaäc Jan Alexander (1765-1821) bestuurderintendant-generaal van Financiën in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Hogendorp, Dirk van (1761-1821) legerofficier

Hogendorp, Dirk van (1761-1821) legerofficierde enige Hollandse adjudant van keizer Napoleon.

> Ga naar de biografie


Lebrun, Charles-François (1739-1824) Frans bestuurder

Lebrun, Charles-François (1739-1824) Frans bestuurdergouverneur-generaal van de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Maanen, Cornelis Felix van (1769-1849) jurist

Maanen, Cornelis Felix van (1769-1849) juristpresident van het Keizerlijk Gerechtshof in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Mollerus, Johan Hendrik (1750-1834) bestuurder

Mollerus, Johan Hendrik (1750-1834) bestuurderdirecteur-generaal van de Waterstaat in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Napoleon I, (1769-1821)

Napoleon Bonaparte (1769-1821)Keizer van Frankrijk in 1804-1814/1815; opperbevelhebber van het Franse leger tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Six van Oterleek, Cornelis Charles (1772-1833) bestuurder

Six van Oterleek, Cornelis Charles (1772-1833) bestuurderdirecteur van de Publieke Schuld in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Villiers du Terrage, Paul-Étienne de (1774-1858) Frans bestuurder

Villiers du Terrage, Paul-Étienne de (1774-1858) Frans bestuurderdirecteur-generaal van Politie in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Voûte, Robert (1747-1823) bestuurder

Voûte, Robert (1747-1823) bestuurderdirecteur van de Schatkist in de ‘Hollandse departementen’ tijdens de inlijving bij Frankrijk.

> Ga naar de biografie


Oranje in ballingschap (1795-1813)

Constant Rebecque, Jean Victor de (1773-1850) legerofficier

Constant Rebecque, Jean Victor de (1773-1850) legerofficiergouverneur van erfprins Willem tijdens de veldtocht in Spanje.

> Ga naar de biografie


Fagel, Hendrik (1765-1838) diplomaat

Fagel, Hendrik (1765-1838) diplomaatpermanent vertegenwoordiger van het Huis van Oranje bij de Britse regering.

> Ga naar de biografie


Fagel, Jacob (1766-1835) bestuurder

Fagel, Jacob (1766-1835) bestuurderkabinetssecretaris van prins Willem Frederik in 1796-1799.

> Ga naar de biografie


Fagel, Robert (1771-1856) legerofficier

Fagel, Robert (1771-1856) legerofficieradjudant van prins Willem Frederik.

> Ga naar de biografie


Frederik, prins (1744-1799)

Frederik, prins (1744-1799)tweede zoon van prins Willem V; generaal in het Oostenrijkse leger tijdens de veldtocht in Italië.

> Ga naar de biografie


Hangest d'Yvoy, Maximiliaan Louis van (1774-1840) legerofficier

Hangest d’Yvoy, Maximiliaan Louis van (1774-1840) legerofficiervertrouweling van het Huis van Oranje.

> Ga naar de biografie


Heerdt tot Eversberg, Timon Cornelis van (1761-1844) hoffunctionaris

Heerdt tot Eversberg, Timon Cornelis van (1761-1844) hoffunctionariskamerheer en opperstalmeester van prins Willem V in Nassau-Dietz; belast met bijzondere missies.

> Ga naar de biografie


Kinckel, Heinrich August von (1747-1821) marineofficier

Kinckel, Heinrich August von (1747-1821) marineofficiervertegenwoordiger van het Huis van Oranje in de Duitse staten.

> Ga naar de biografie


Louise, prinses (1770-1819)

Louise, prinses (1770-1819): dochter van prins Willem V; echtgenote van Karel hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel.

> Ga naar de biografie


Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) diplomaat

Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) diplomaatvoormalig Staats gezant in Londen; vertrouweling van het Huis van Oranje in Groot-Brittannië.

> Ga naar de biografie


Wilhelmina, prinses van Pruisen (1751-1820)

Wilhelmina, prinses van Pruisen (1751-1820)echtgenote van prins Willem V.

> Ga naar de biografie


Wilhelmina, prinses van Pruisen (1774-1837)

Wilhelmina, prinses van Pruisen (1774-1837)echtgenote van prins Willem Frederik.

> Ga naar de biografie


Willem Frederik, erfprins, vanaf 1806 Prins van Oranje (1772-1843)

Willem Frederik, erfprins, vanaf 1806 Prins van Oranje (1772-1843)oudste zoon van prins Willem V; vorst van Fulda in 1802-1806.

> Ga naar de biografie


Willem, vanaf 1806 erfprins van Oranje (1792-1849)

Willem, vanaf 1806 erfprins van Oranje (1792-1849)oudste zoon van prins Willem Frederik; generaal in het Britse leger tijdens de veldtocht in Spanje.

> Ga naar de biografie


Willem V, Prins van Oranje (1748-1806)

Willem V, Prins van Oranje (1748-1806)vorst van Nassau-Dietz in 1801-1806.

> Ga naar de biografie


De opstand en de verdrijving van de Fransen november – december 1813

Opstand en bevrijding

Ampt, Abraham (1780-1857) bestuurder

Ampt, Abraham (1780-1857) bestuurderin november 1813 directeur van Politie in Den Haag.

> Ga naar de biografie


Bouvier des Éclaz, Joseph (1757-1830) Frans legerofficier

Bouvier des Éclaz, Joseph (1757-1830) Frans legerofficierin november 1813 commandant van de Franse troepen in het departement Bouches-de-la-Meuse met als standplaats Den Haag.

> Ga naar de biografie


Brienen van Ramerus, Gijsbert Carel Rutger Reinier van (1771-1821) legerofficier

Brienen van Ramerus, Gijsbert Carel Rutger Reinier van (1771-1821) legerofficierspeelde als commandant van de plaatselijke Nationale Garde een belangrijke rol bij de omwenteling in Amsterdam in november 1813

> Ga naar de biografie


Celles, Antoine Philippe Fiacre Ghislain De Visscher, graaf de (1779.-1841) Frans bestuurder

Celles, Antoine Philippe Fiacre Ghislain De Visscher, graaf de (1779.-1841) Frans bestuurderin november 1813 prefect van het departement van de Zuyderzée met als standplaats Amsterdam.

> Ga naar de biografie


Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurder

Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurderspeelde als officier van de plaatselijke Nationale Garde een belangrijke rol bij de omwenteling in Amsterdam in november 1813.

> Ga naar de biografie


Hogendorp, Johan François van (1746-1831) bestuurder

Hogendorp, Johan François van (1746-1831) bestuurderspeelde een belangrijke rol bij de omwenteling in Rotterdam in november 1813.

> Ga naar de biografie


Hoogstraten, Samuel van (1756-1830) bestuurder

Hoogstraten, Samuel van (1756-1830) bestuurderspeelde een belangrijke rol bij de omwenteling in Rotterdam in november 1813.

> Ga naar de biografie


Hoop, Joan Cornelis van der (1742-1825) bestuurder

Hoop, Joan Cornelis van der (1742-1825) bestuurdervoorzitter van het voorlopig bestuur in Amsterdam in november 1813.

> Ga naar de biografie


Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus (1758-1840) legerofficier

Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus (1758-1840) legerofficierspeelde een belangrijke rol bij de omwenteling in Amsterdam in november 1813; militair gouverneur van Amsterdam.

> Ga naar de biografie


May, Job Seaburne (1765-1827) marineofficier

May, Job Seaburne (1765-1827) marineofficierspeelde een belangrijke rol bij de omwenteling in Amsterdam in november 1813.

> Ga naar de biografie


Molitor, Gabriel Jean Joseph (1770-1849) Frans legerofficier

Molitor, Gabriel Jean Joseph (1770-1849) Frans legerofficierin november 1813 commandant van de Franse troepen in de ‘Hollandse departementen’ met als standplaats Amsterdam.

> Ga naar de biografie


Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, Johan Gerard (1779-1852) jurist

Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, Johan Gerard (1779-1852) juristspeelde als officier van de plaatselijke Nationale Garde een belangrijke rol bij de omwenteling in Den Haag in november 1813.

> Ga naar de biografie


Stassart, Goswin Joseph Augustin de (1780-1854) Frans bestuurder

Stassart, Goswin Joseph Augustin de (1780-1854) Frans bestuurderin november 1813 prefect van het departement Bouches-de-la-Meuse met als standplaats Den Haag.

> Ga naar de biografie


Verdooren, Gerrit (1757-1824) marineofficier

Verdooren, Gerrit (1757-1824) marineofficierspeelde een belangrijke rol bij de omwenteling in Amsterdam in november 1813; Admiraal der Zuiderzee.

> Ga naar de biografie


Van Hogendorp en het Algemeen Bestuur

Assen, Cornelis Jacobus van (1788-1859) jurist

Assen, Cornelis Jacobus van (1788-1859) juristafgevaardigde van het Algemeen Bestuur in Friesland en Groningen in november 1813.

> Ga naar de biografie


Aylva, Hans Willem van (1751-1827) bestuurder

Aylva, Hans Willem van (1751-1827) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Bentinck van Buckhorst, Berend Hendrik (1753-1830) legerofficier

Bentinck van Buckhorst, Berend Hendrik (1753-1830) legerofficiercommissaris-generaal van het Algemeen Bestuur voor Oorlog.

> Ga naar de biografie


Canneman, Elias (1777-1861) bestuurder

Canneman, Elias (1777-1861) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind; commissaris-generaal van het Algemeen Bestuur voor Financiën.

> Ga naar de biografie


Changuion, François Daniel (1766-1850) bestuurder

Changuion, François Daniel (1766-1850) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind; secretaris ad interim van het Algemeen Bestuur.

> Ga naar de biografie


Collot d’Escury, Hendrik (1773-1845) bestuurder

Collot d’Escury, Hendrik (1773-1845) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Duyn van Maasdam, Adam François Jules Armand van der (1771-1848) bestuurder

Duyn van Maasdam, Adam François Jules Armand van der (1771-1848) bestuurdervormde met Van Hogendorp het Algemeen Bestuur.

> Ga naar de biografie


Elout, Cornelis Theodorus (1767-1841) jurist

Elout, Cornelis Theodorus (1767-1841) juristnam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurder

Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurdersecretaris van het Algemeen Bestuur in november 1813.

> Ga naar de biografie


Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurder

Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurderleider van de omwenteling in november 1813; vormde met Van der Duyn van Maasdam het Algemeen Bestuur.

> Ga naar de biografie


Hoogstraten, Samuel van (1756-1830) bestuurder

Hoogstraten, Samuel van (1756-1830) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Hoynck van Papendrecht, Anthony (1762-1837) bestuurder

Hoynck van Papendrecht, Anthony (1762-1837) bestuurdercommissaris-generaal van het Algemeen Bestuur voor Politie in 1813.

> Ga naar de biografie


Jacob, Frederik Bernard s’ (1776-1831) bestuurder

Jacob, Frederik Bernard s’ (1776-1831) bestuurdercommissaris-generaal van het Algemeen Bestuur in Rotterdam in 1813.

> Ga naar de biografie


Jonge, François Clement (1766-1834) bestuurder

Jonge, François Clement (1766-1834) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Kemper, Joan Melchior (1776-1824) jurist

Kemper, Joan Melchior (1776-1824) juristnam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Kinckel, Heinrich August von (1747-1821) diplomaat

Kinckel, Heinrich August von (1747-1821) diplomaatvertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur bij het hoofdkwartier van de geallieerden in 1813.

> Ga naar de biografie


Leeuw, Daniël Cornelis de (1747-1834) bestuurder

Leeuw, Daniël Cornelis de (1747-1834) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Leyden van West-Barendrecht, Frédéric Auguste van (1768-1821) bestuurder

Leyden van West-Barendrecht, Frédéric Auguste van (1768-1821) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Limburg Stirum, Leopold van (1758-1840) legerofficier

Limburg Stirum, Leopold van (1758-1840) legerofficiermilitair gouverneur van Den Haag; commandant-generaal van de gewapende macht in Holland in november 1813.

> Ga naar de biografie


Piepers, Marinus (1771-1861) bestuurder

Piepers, Marinus (1771-1861) bestuurderin november 1813 door het Algemeen Bestuur belast met de legervorming.

> Ga naar de biografie


Repelaer van Driel, Ocker (1759-1832) bestuurder

Repelaer van Driel, Ocker (1759-1832) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Scholten, Cornelis Anthony Fannius (1767-1832) jurist

Scholten, Cornelis Anthony Fannius (1767-1832) juristnam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind.

> Ga naar de biografie


Stralen, Hendrik van (1751-1822) bestuurder

Stralen, Hendrik van (1751-1822) bestuurdernam in november 1813 deel aan de besprekingen onder leiding van Van Hogendorp over de vorming van een voorlopig bewind; commissaris-generaal van het Algemeen Bestuur voor Binnenlandse Zaken.

> Ga naar de biografie


De Prins van Oranje aanvaardt de soevereiniteit

Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurder

Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurderminister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië in 1812-1822.

> Ga naar de biografie


Clancarty, Richard Le Poer Trench, graaf van (1767-1837) Brits diplomaat

Clancarty, Richard Le Poer Trench, graaf van (1767-1837) Brits diplomaatvergezelde Willem Frederik, Prins van Oranje, bij zijn terugkeer vanuit Groot-Brittannië naar Nederland.

> Ga naar de biografie


Fagel, Jacob (1766-1835) bestuurder

Fagel, Jacob (1766-1835) bestuurderging in november 1813 naar Londen om Willem Frederik, Prins van Oranje, uit te nodigen naar Nederland te komen en vergezelde hem op de terugreis.

> Ga naar de biografie


Kemper, Joan Melchior (1776-1824) jurist

Kemper, Joan Melchior (1776-1824) juristcommissaris-generaal van het Algemeen Bestuur in Amsterdam in 1813.

> Ga naar de biografie


Perponcher Sedlnitzki, Hendrik George de (1771-1856) legerofficier

Perponcher Sedlnitzki, Hendrik George de (1771-1856) legerofficierging in november 1813 naar Londen om Willem Frederik, Prins van Oranje, uit te nodigen naar Nederland te komen en vergezelde hem op de terugreis.

> Ga naar de biografie


Phull, Karl Ludwig von (1757-1826) Russisch diplomaat

Phull, Karl Ludwig von (1757-1826) Russisch diplomaatvergezelde Willem Frederik, Prins van Oranje, bij zijn terugkeer vanuit Groot-Brittannië naar Nederland.

> Ga naar de biografie


Scholten, Cornelis Anthony Fannius (1767-1832) jurist

Scholten, Cornelis Anthony Fannius (1767-1832) juristcommissaris-generaal van het Algemeen Bestuur in Amsterdam in 1813.

> Ga naar de biografie


Willem Frederik, Prins van Oranje (1772-1843)

Willem Frederik, Prins van Oranje (1772-1843)oudste zoon van voormalig stadhouder Willem V.

> Ga naar de biografie


De geallieerde opmars en de Franse tegenstand

Ampt, Frederik Hendrik (1793-1837) marineofficier

Ampt, Frederik Hendrik (1793-1837) marineofficierspeelde eind november 1813 een belangrijke rol bij het verdrijven van de Fransen uit het zuidwestelijke deel van Holland.

> Ga naar de biografie


Benckendorff, Alexander Kristoforovitsj von (1783-1844) Russisch legerofficier

Benckendorff, Alexander Kristoforovitsj von (1783-1844) Russisch legerofficiercommandant van de Russische troepen die in november 1813 Nederland binnentrokken.

> Ga naar de biografie


Bizanet, Guilin Laurent (1755-1836) Frans legerofficier

Bizanet, Guilin Laurent (1755-1836) Frans legerofficierleidde de verdediging van de vesting Bergen op Zoom in 1814.

> Ga naar de biografie


Bosch, Johannes van den (1780-1844) legerofficier

Bosch, Johannes van den (1780-1844) legerofficierleidde het beleg van de vesting Naarden in 1814.

> Ga naar de biografie


Bülow, Friedrich Wilhelm von (1755-1816) Pruisisch legerofficier

Bülow, Friedrich Wilhelm von (1755-1816) Pruisisch legerofficiercommandant van de Pruisische troepen die in november 1813 Nederland binnentrokken.

> Ga naar de biografie


Busch, Marcus (1769-1843) legerofficier

Busch, Marcus (1769-1843) legerofficierleidde het beleg van de vesting Delfzijl in 1814.

> Ga naar de biografie


Capellen, Frederik Benjamin Alexander Philip van der (1781-1854) legerofficier

Capellen, Frederik Benjamin Alexander Philip van der (1781-1854) legerofficier: leidde het beleg van de vesting Coevorden in 1814.

> Ga naar de biografie


Charbonnier, Louis (1754-1833) Frans legerofficier

Charbonnier, Louis (1754-1833) Frans legerofficierleidde de verdediging van de vesting Maastricht in 1814.

> Ga naar de biografie


Charpentier, Henri François Marie (1769-1831) Frans legerofficier

Charpentier, Henri François Marie (1769-1831) Frans legerofficier leidde de verdediging van de vesting Arnhem in 1813.

> Ga naar de biografie


Colomb, Friedrich August Peter von (1775-1854) Pruisisch legerofficier

Colomb, Friedrich August Peter von (1775-1854) Pruisisch legerofficiercommandant van een Pruisisch vrijkorps te paard.

> Ga naar de biografie


David, Joseph Martin (1768-) Frans legerofficier

David, Joseph Martin (1768-) Frans legerofficierleidde de verdediging van de vesting Coevorden in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Gorkum, Jan Egbert van (1780-1862) legerofficier

Gorkum, Jan Egbert van (1780-1862) legerofficierspeelde een belangrijke rol bij het beleg van de vesting Bergen op Zoom in 1814.

> Ga naar de biografie


Graham, Thomas (1748-1843) Brits legerofficier

Graham, Thomas (1748-1843) Brits legerofficiercommandant van de Britse troepen in de Nederlanden; voerde een mislukte aanval uit op de vesting Bergen op Zoom en leidde het beleg van Antwerpen in 1814.

> Ga naar de biografie


Hauw, Ferdinand d’ (1771-1830) legerofficier

Hauw, Ferdinand d’ (1771-1830) legerofficierleidde het beleg van de vesting Grave in 1814.

> Ga naar de biografie


Heemstra, Willem Hendrik van (1779-1826) legerofficier

Heemstra, Willem Hendrik van (1779-1826) legerofficier: leidde het beleg van de vesting Coevorden in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Jonge, Cornelis François de (1759-1837) legerofficier

Jonge, Cornelis François de (1759-1837) legerofficiercommandant van een troepenmacht van het Algemeen Bestuur in november 1813; leidde de mislukte aanval op Woerden; leidde het beleg van de vesting Den Helder in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Kikkert, Albert (1761-1819) Nederlands marineofficier

Kikkert, Albert (1761-1819) Nederlands marineofficieroppercommandant der defensie van de Maas; speelde een belangrijke rol bij het verdrijven van de Fransen uit het zuidwestelijke deel van Holland eind november 1813.

> Ga naar de biografie


Macdonald, Étienne Jacques Joseph Alexandre (1765-1840) Frans legerofficier

Macdonald, Étienne Jacques Joseph Alexandre (1765-1840) Frans legerofficiermaarschalk van het Keizerrijk; opperbevehebber van de Franse troepen in Nederland in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Maufroy, Pierre (1768-1833) Frans legerofficier

Maufroy, Pierre (1768-1833) Frans legerofficierleidde de verdediging van de vesting Delfzijl in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Narischkin, Lev Alexandrovitsj (1785-1846) Russisch legerofficier

Narischkin, Lev Alexandrovitsj (1785-1846) Russisch legerofficiercommandant van een kozakkenbrigade in 1813.

> Ga naar de biografie


Os, Pieter Gerardus van (1776-1839) schilder

Os, Pieter Gerardus van (1776-1839) schildernam als burgervrijwilliger deel aan het beleg van de vesting Naarden in 1813-1814 en legde dit vast in tekeningen en schilderijen.

> Ga naar de biografie


Plaat, Andreas Johan Hendrik van der (1761-1819) legerofficier

Plaat, Andreas Johan Hendrik van der (1761-1819) legerofficiermilitair gouverneur van de vesting Breda na het vertrek van de Franse troepen.

> Ga naar de biografie


Quétard de la Porte, Jacques (1746-1822) Frans legerofficier

Quétard de la Porte, Jacques (1746-1822) Frans legerofficierleidde de verdediging van de vesting Naarden in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Rampon, Antoine Guillaume (1759-1842) Frans legerofficier

Rampon, Antoine Guillaume (1759-1842) Frans legerofficierleidde de verdediging van de vesting Gorinchem in 1813-1814

> Ga naar de biografie


Sweerts de Landas, Jacob Derk (1759-1820) legerofficier

Sweerts de Landas, Jacob Derk (1759-1820) legerofficiercommandant van een troepenmacht van het Algemeen Bestuur in november 1813; speelde een belangrijke rol bij het verdrijven van de Fransen uit het zuidwestelijke deel van Holland.

> Ga naar de biografie


VerHuell, Carel Hendrik (1764-1845) marineofficier

VerHuell, Carel Hendrik (1764-1845) marineofficierleidde als Frans commandant de verdediging van de vesting Den Helder in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


De nieuwe staat krijgt vorm december 1813 – augustus 1814

De opbouw van de krijgsmacht en het bestuur

Bentinck van Buckhorst, Berend Hendrik (1753-1830) legerofficier

Bentinck van Buckhorst, Berend Hendrik (1753-1830) legerofficiercommissaris-generaal van Oorlog in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Canneman, Elias (1777-1861) bestuurder

Canneman, Elias (1777-1861) bestuurdercommissaris-generaal van Financiën in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurder

Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurdersecretaris van staat van Koophandel en Koloniën in 1814.

> Ga naar de biografie


Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurder

Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurderalgemeen secretaris van staat in 1813-1818.

> Ga naar de biografie


Goldberg, Johannes (1763-1828) bestuurder

Goldberg, Johannes (1763-1828) bestuurdersecretaris van staat van Koophandel en Koloniën ad interim in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Goltz, Friedrich Adrian von der (1770-1849) legerofficier

Goltz, Friedrich Adrian von der (1770-1849 legerofficiercommissaris-generaal van Oorlog in 1815-1818.

> Ga naar de biografie


Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurder

Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurdercommissaris-generaal van Buitenlandse Zaken in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Hoop, Joan Cornelis van der (1742-1825) bestuurder

Hoop, Joan Cornelis van der (1742-1825) bestuurdercommissaris-generaal van Marine in 1813-1814; secretaris van staat van Marine in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Janssens, Jan Willem (1762-1838) legerofficier

Janssens, Jan Willem (1762-1838) legerofficiercommissaris-generaal van Oorlog in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Maanen, Cornelis Felix van (1769-1849) bestuurder

Maanen, Cornelis Felix van (1769-1849) bestuurderpresident van het Hooggerechtshof in 1813-1815.

> Ga naar de biografie


Mollerus, Johan Hendrik (1750-1834) bestuurder

Mollerus, Johan Hendrik (1750-1834) bestuurdercommissaris-generaal van Oorlog in 1814.

> Ga naar de biografie


Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurder

Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurdersecretaris van staat van Buitenlandse Zaken in 1814-1815..

> Ga naar de biografie


Philipse, Anthony Willem (1766-1845) jurist

Philipse, Anthony Willem (1766-1845) juristprocureur- generaal bij het Hooggerechtshof; sinds 1814 tevens belast met het bestuur der Politie.

> Ga naar de biografie


Repelaer van Driel, Ocker (1759-1832) bestuurder

Repelaer van Driel, Ocker (1759-1832) bestuurderdirecteur-generaal van de Waterstaat in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Röell, Willem Fredrik (1767-1835) bestuurder

Röell, Willem Fredrik (1767-1835) bestuurdersecretaris van staat van Binnenlandse Zaken in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Six van Oterleek, Cornelis Charles (1772-1833) bestuurder

Six van Oterleek, Cornelis Charles (1772-1833) bestuurdersecretaris van staat van Financiën in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Stralen, Hendrik van (1751-1822) bestuurder

Stralen, Hendrik van (1751-1822) bestuurdercommissaris-generaal van Binnenlandse Zaken in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


De Grondwet van 1814 en de inhuldiging van de Soeverein Vorst

Grondwetscommissie, leden van de (21 december 1813 - 1 maart 1814)

Grondwetscommissie, leden van de (21 december 1813 – 1 maart 1814)14 biografieën.

> Ga naar de biografie


Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurder

Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurdervoorzitter van de Grondwetscommissie in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurder

Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurdervoorzitter van de Grote Vergadering van Notabelen in maart 1814; voorzitter van de inhuldigingsvergadering van Soeverein Vorst Willem I in maart 1814.

> Ga naar de biografie


Notabelen, leden van de Grote Vergadering van (29 maart 1814-)

Notabelen, leden van de Grote Vergadering van (29 maart 1814)474 biografieën.

> Ga naar de biografie


Staten-Generaal, leden der (2 mei 1814 - 19 augustus 1815)

Staten-Generaal, leden der (2 mei 1814 – 19 augustus 1815)57 biografieën.

> Ga naar de biografie


Willem I, (1772-1843)

Willem I (1772-1843)Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden in 1813-1815.

> Ga naar de biografie


De uitbreiding van het Nederlandse grondgebied

Brockhausen, Karl Christian von (1766-1829) Pruisisch diplomaat

Brockhausen, Karl Christian von (1766-1829) Pruisisch diplomaatgezant in Den Haag in 1814-1816.

> Ga naar de biografie


Cambier, Jacob Jan (1756-1831) diplomaat

Cambier, Jacob Jan (1756-1831) diplomaatNederlands gezant in Madrid in 1814-1816.

> Ga naar de biografie


Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurder

Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurderminister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië in 1812-1822

> Ga naar de biografie


Changuion, François Daniel (1766-1850) diplomaat

Changuion, François Daniel (1766-1850) diplomaatNederlands gezant in de Verenigde Staten in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Charlotte Augusta, prinses van Wales (1796-1817)

Charlotte Augusta, prinses van Wales (1796-1817)dochter van de Prins-Regent van Groot-Brittannië en de verloofde van Erfprins Willem in 1813-1814.

> Ga naar de biografie


Clancarty, Richard Le Poer Trench, graaf van (1767-1837) Brits diplomaat

Clancarty, Richard de Poer Trench, graaf van (1767-1837)Brits diplomaat: ambassadeur in Den Haag in 1813-1823.

> Ga naar de biografie


Fagel, Hendrik (1765-1838) diplomaat

Fagel, Hendrik (1765-1838) diplomaatNederlands ambassadeur in Londen in 1814-1823.

> Ga naar de biografie


Fagel, Robert (1771-1856) diplomaat

Fagel, Robert (1771-1856) diplomaatNederlands gezant in Parijs in 1814-1854..

> Ga naar de biografie


Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurder

Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurderalgemeen secretaris van staat in 1813-1818.

> Ga naar de biografie


Hardenberg, Karl August von (1750-1822) Pruisisch bestuurder

Hardenberg, Karl August von (1750-1822) Pruisisch bestuurderstaatskanselier van Pruisen in 1810-1822.

> Ga naar de biografie


Kinckel, Heinrich August von (1747-1821) diplomaat

Kinckel, Heinrich August von (1747-1821) diplomaatNederlands gezant in Baden, Württemberg en Beieren in 1814-1821.

> Ga naar de biografie


Liverpool, Robert Banks Jenkinson, graaf van (1770-1828) Brits bestuurder

Liverpool, Robert Banks Jenkinson, graaf van (1770-1828) Brits bestuurderminister-president van Groot-Brittannië in 1812-1827..

> Ga naar de biografie


Metternich, Klemens Wenzel Lothar von (1773-1859) Oostenrijks bestuurder

Metternich, Klemens Wenzel Lothar von (1773-1859) Oostenrijks bestuurderminister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk in 1809-1848.

> Ga naar de biografie


Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurder

Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurdersecretaris van staat van Buitenlandse Zaken in 1814-1815

> Ga naar de biografie


Nesselrode, Karl Robert von (1780-1862) Russisch bestuurder

Nesselrode, Karl Robert von (1780-1862) Russisch bestuurderminister van Buitenlandse Zaken van Rusland in 1814-1856.

> Ga naar de biografie


Perponcher Sedlnitzki, Hendrik George de (1771-1856) diplomaat

Perponcher Sedlnitzki, Hendrik George de (1771-1856) diplomaatNederlands gezant in Berlijn in 1814/1815-1842.

> Ga naar de biografie


Phull, Karl Ludwig von (1757-1826) Russisch diplomaat

Phull, Karl Ludwig von (1757-1826) Russisch diplomaatgezant in Den Haag in 1813-1821.

> Ga naar de biografie


Reinhold, Johann Gotthard (1771-1838) diplomaat

Reinhold, Johann Gotthard (1771-1838) diplomaatNederlands gezant in Rome in 1814-1826.

> Ga naar de biografie


Spaen van Voorstonden, Gerrit Carel van (1756-1841) diplomaat

Spaen van Voorstonden, Gerrit Carel van (1756-1841) diplomaatNederlands gezant in Wenen in 1814-1831.

> Ga naar de biografie


Zuylen van Nyevelt, Hugo van (1781-1853) diplomaat

Zuylen van Nyevelt, Hugo van (1781-1853) diplomaatNederlands gezant in Stockholm in 1814-1816.

> Ga naar de biografie


De teruggave van de overzeese bezittingen

Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurder

Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurderminister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië in 1812-1822.

> Ga naar de biografie


Clancarty, Richard Le Poer Trench, graaf van (1767-1837) Brits diplomaat

Clancarty, Richard Le Poer Trench, graaf van (1767-1837) Brits diplomaatambassadeur in Den Haag in 1813-1823.

> Ga naar de biografie


Fagel, Hendrik (1765-1838) diplomaat

Fagel, Hendrik (1765-1838) diplomaatNederlands ambassadeur in Londen in 1814-1823.

> Ga naar de biografie


Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurder

Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurderalgemeen secretaris van staat in 1813-1818.

> Ga naar de biografie


Liverpool, Robert Banks Jenkinson, graaf van (1770-1828) Brits bestuurder

Liverpool, Robert Banks Jenkinson, graaf van (1770-1828) Brits bestuurderminister-president van Groot-Brittannië in 1812-1827.

> Ga naar de biografie


Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurder

Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel van (1756-1851) bestuurdersecretaris van staat van Buitenlandse Zaken in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Raffles, Thomas Stamford (1781-1826) Brits bestuurder

Raffles, Thomas Stamford (1781-1826) Brits bestuurderluitenant-gouverneur van Java tijdens het Brits bewind in 1811-1816.

> Ga naar de biografie


Noord en Zuid gescheiden tezamen augustus 1814 – maart 1815

‘België’ als veroverd gebied

Beaufort-Spontin, Frédéric Auguste Alexandre de (1751-1817) Oostenrijks bestuurder

Beaufort-Spontin, Frédéric Auguste Alexandre de (1751-1817) Oostenrijks bestuurdergouverneur-generaal van het door de geallieerden veroverde ‘België’ in 1814.

> Ga naar de biografie


Bülow, Friedrich Wilhelm von (1755-1816) Pruisisch legerofficier

Bülow, Friedrich Wilhelm von (1755-1816) Pruisisch legerofficiercommandant van de Pruisische troepen die in 1814 ‘België’ binnentrokken.

> Ga naar de biografie


Carnot, Lazare (1753-1823) Frans legerofficier

Carnot, Lazare (1753-1823) Frans legerofficierleidde de verdediging van Antwerpen tegen de geallieerden in 1814.

> Ga naar de biografie


Dumouriez, Charles-François (1739-1823) Frans legerofficier

Dumouriez, Charles-François (1739-1823) Frans legerofficiercommandant van het Franse leger dat in 1792 ‘België’ veroverde en in 1793 weer moest prijsgeven.

> Ga naar de biografie


Graham, Thomas (1748-1843) Brits legerofficier

Graham, Thomas (1748-1843) Brits legerofficiercommandant van het Britse leger in de Nederlanden; leidde het beleg van Antwerpen in 1814.

> Ga naar de biografie


Jourdan, Jean-Baptiste (1762-1833) Frans legerofficier

Jourdan, Jean-Baptiste (1762-1833) Frans legerofficiercommandant van het Franse leger dat in 1794 ‘België’ veroverde.

> Ga naar de biografie


Maison, Nicolas Joseph (1771-1840) Frans legerofficier

Maison, Nicolas Joseph (1771-1840) Frans legerofficierleidde in 1814 de verdediging van de ‘Belgische departementen’ tegen de geallieerden.

> Ga naar de biografie


Saksen-Weimar-Eisenach, Karl August hertog van (1757-1828) Duits legerofficier in Russische dienst

Saksen-Weimar-Eisenach, Karl August hertog van (1757-1828) legerofficier in Russische dienstopperbevelhebber van de geallieerden in ‘België’ in 1814.

> Ga naar de biografie


Vincent, Karl von (1757-1834) Oostenrijks legerofficier

Vincent, Karl von (1757-1834) Oostenrijks legerofficiergouverneur-generaal van het door de geallieerden veroverde ‘België’ in 1814.

> Ga naar de biografie


‘België’ onder voorlopig gezag van Willem I

Appelius, Jean Henri (1767-1828) bestuurder

Appelius, Jean Henri (1767-1828) bestuurdercommissaris-generaal van Financiën in het ‘Belgische’ gouvernement-generaal in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurder

Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurderals secretaris van staat plaatsvervangend gouverneur-generaal van ‘België&#8217 in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Fagel, Robert (1771-1856) legerofficier

Fagel, Robert (1771-1856) legerofficiercommissaris-generaal van Oorlog in het ‘Belgische’ gouvernement-generaal in 1814.

> Ga naar de biografie


Gobbelschroy, Pierre Louis Joseph Servais van (1784-1850) bestuurder

Gobbelschroy, Pierre Louis Joseph Servais van (1784-1850) bestuurdersecretaris-generaal van het ‘Belgische’ gouvernement-generaal in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Janssens, Jan Willem (1762-1838) legerofficier

Janssens, Jan Willem (1762-1838) legerofficiercommissaris-generaal van Oorlog in het ‘Belgische’ gouvernement-generaal in 1814.

> Ga naar de biografie


Thiennes de Lombise, Charles Ignace Philippe de (1758-1839) bestuurder

Thiennes de Lombise, Charles Ignace Philippe de (1758-1839) bestuurdercommissaris-generaal van Justitie in het ‘Belgische’ gouvernement-generaal in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Tindal, Ralph Dundas (1773-1834) legerofficier

Tindal, Ralph Dundas (1773-1834) legerofficierbelast met de militaire administratie in het ‘Belgische’ gouvernement-generaal in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Ursel, Charles Joseph d' (1777-1860) bestuurder

Ursel, Charles Joseph d’ (1777-1860) bestuurdercommissaris-generaal van Binnenlandse Zaken in het ‘Belgische’ gouvernement-generaal in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Verstolk van Soelen, Johan Gijsbert (1776-1845) bestuurder

Verstolk van Soelen, Johan Gijsbert (1776-1845) bestuurdercommissaris-generaal van het ‘Belgisch’ grondgebied ten oosten van de Maas in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Willem I, (1772-1843)

Willem I (1772-1843)gouverneur-generaal van ‘België’ in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Willem, erfprins (1792-1849)

Willem, Erfprins (1792-1849)oudste zoon van Willem I; commandant van de Brits-Hannoveraanse bezettingstroepen in ‘België’ in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Zuylen van Nyevelt, Hugo van (1781-1853) diplomaat

Zuylen van Nyevelt, Hugo van (1781-1853) diplomaatprobeerde begin 1814 in opdracht van Willem I de publieke opinie in het door de geallieerden veroverde ‘België’ ten gunste van vereniging met het Noorden te bewerken.

> Ga naar de biografie


Het Congres van Wenen

Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurder

Capellen, Godert Alexander Gerard Philip van der (1778-1848) bestuurderbuitengewoon gevolmachtigde van Willem I op het Congres van Wenen in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurder

Castlereagh, Robert Stewart, burggraaf (1769-1822) Brits bestuurdervertegenwoordiger van Groot-Brittannië op het Congres van Wenen in 1814.

> Ga naar de biografie


Clancarty, Richard Le Poer Trench, graaf van (1767-1837) Brits diplomaat

Clancarty, Richard Le Poer Trench, graaf van (1767-1837) Brits diplomaatvertegenwoordiger van Groot-Brittannië op het op het Congres van Wenen in 1815.

> Ga naar de biografie


Gagern, Hans Christoph Ernst von (1766-1852) Duits diplomaat

Gagern, Hans Christoph Ernst von (1766-1852) Nassaus diplomaatvertegenwoordiger van Willem I voor de Nassause aangelegenheden op het Congres van Wenen in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Spaen van Voorstonden, Gerrit Carel van (1756-1841) diplomaat

Spaen van Voorstonden, Gerrit Carel van (1756-1841) diplomaatNederlands vertegenwoordiger op het Congres van Wenen in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


Wellington, Arthur Wellesley, hertog van (1769-1852) Brits legerofficier

Wellington, Arthur Wellesley, hertog van (1769-1852) Brits legerofficiervertegenwoordiger van Groot-Brittannië op het op het Congres van Wenen in 1814-1815.

> Ga naar de biografie


De geboorte van het Verenigd Koninkrijk maart – september 1815

Opnieuw ten strijde tegen Napoleon

Aubremé, Alexandre Charles Joseph Ghislain graaf d’ (1776-1835) legerofficier

Aubremé, Alexandre Charles Joseph Ghislain graaf d’(1776-1835) legerofficiercommandant van een Nederlandse infanteriebrigade tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Blücher, Gebhard Leberecht von (1742-1819) Pruisisch legerofficier

Blücher, Gebhard Leberecht von (1742-1819) Pruisisch legerofficieropperbevelhebber van het Pruisische leger tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Bülow, Friedrich Wilhelm von (1755-1816) Pruisisch legerofficier

Bülow, Friedrich Wilhelm von (1755-1816) Pruisisch legerofficiercommandant van een Pruisisch legerkorps tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Bylandt, Willem Frederik van (1771-1855) legerofficier

Bylandt, Willem Frederik van (1771-1855) legerofficiercommandant van een Nederlandse infanteriebrigade tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Chassé, David Hendrik (1765-1849) legerofficier

Chassé, David Hendrik (1765-1849) legerofficiercommandant van een Nederlandse infanteriedivisie tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Collaert, Jean Antoine de (1761-1816) legerofficier

Collaert, Jean Antoine de (1761-1816) legerofficiercommandant van de Nederlandse cavaleriedivisie tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Constant Rebecque, Jean Victor de (1773-1850) legerofficier

Constant Rebecque, Jean Victor de (1773-1850) legerofficierkwartiermeester-generaal van het Nederlandse leger tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Detmers, Hendrik (1761-1825) legerofficier

Detmers, Hendrik (1761-1825) legerofficiercommandant van een Nederlandse infanteriebrigade tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Duuring, Jan Coenraad (1779-1834) legerofficier

Duuring, Jan Coenraad (1779-1834) legerofficiervocht als Noord-Nederlander in de Franse keizerlijk garde tijdens de veldtocht van 1815..

> Ga naar de biografie


Ghigny, Charles Étienne de (1771-1844) legerofficier

Ghigny, Charles Étienne de (1771-1844) legerofficiercommandant van een Nederlandse cavaleriebrigade tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Merlen, Jean-Baptiste Van (1772-1815) legerofficier

Merlen, Joannes Baptista Van (1772-1815) legerofficiercommandant van een Nederlandse cavaleriebrigade tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Napoleon I, (1769-1821)

Napoleon I (1769-1821)Keizer van Frankrijk in 1804-1814/1815.

> Ga naar de biografie


Ney, Michel (1769-1815) Frans legerofficier

Ney, Michel (1769-1815) Frans legerofficiermaarschalk van het Keizerrijk; onderbevelhebber van het Franse leger tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Perponcher Sedlnitzki, Hendrik George de (1771-1856) legerofficier

Perponcher Sedlnitzki, Hendrik George de (1771-1856) legerofficiercommandant van een Nederlandse infanteriedivisie tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Saksen-Weimar-Eisenach, Bernhard Karl hertog van (1792-1862) legerofficier

Saksen-Weimar-Eisenach, Bernhard Karl hertog van (1792-1862) legerofficiercommandant van een Nederlandse infanteriebrigade tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Trip van Zoutlandt, Albert Dominicus (1776-1835) legerofficier

Trip van Zoutlandt, Albert Dominicus (1776-1835) legerofficiercommandant van een Nederlandse cavaleriebrigade tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Wellington, Arthur Wellesley, hertog van (1769-1852) Brits legerofficier

Wellington, Arthur Wellesley, hertog van (1769-1852) Brits legerofficieropperbevelhebber van het Brits-Nederlands-Duitse leger tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


Willem, Prins van Oranje (1792-1849)

Willem, Prins van Oranje (1792-1849)oudste zoon van Willem I; commandant van het Eerste Legerkorps van het Brits-Nederlands-Duitse leger tijdens de veldtocht van 1815.

> Ga naar de biografie


De Grondwet van 1815

Broglie, Maurice Jean Magdeleine de (1766-1821) rooms-katholiek geestelijke

Broglie, Maurice Jean Magdeleine de (1766-1821) rooms-katholiek geestelijkebisschop van Gent; leider van de klerikale oppositie in Zuid-Nederland tegen de Grondwet van 1815.

> Ga naar de biografie


Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurder

Falck, Anton Reinhardt (1777-1843) bestuurderalgemeen secretaris van staat in 1813-1818.

> Ga naar de biografie


Grondwetscommissie, leden van de (22 april - 13 juli 1815)

Grondwetscommissie, leden van de (22 april – 13 juli 1815)25 biografieën.

> Ga naar de biografie


Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurder

Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) bestuurdervoorzitter van de Grondwetscommissie in 1815.

> Ga naar de biografie


De inhuldiging in Brussel

Thiennes de Lombise, Charles Ignace Philippe de (1758-1839) bestuurder

Thiennes de Lombise, Charles Ignace Philippe de (1758-1839) bestuurdervoorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten Generaal op 21 september 1815.

> Ga naar de biografie


Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, leden van de (21 september 1815-)

Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, leden van de (21 september 1815)toegang tot biografieën van de 35 Eerste-Kamerleden en 95 Tweede-Kamerleden die op deze dag in Brussel aanwezig waren.

> Ga naar de biografie


Willem I, (1772-1843)

Willem I (1772-1843)Koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815-1840.

> Ga naar de biografie